Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Jazzy de Groot van De Groot Schilderijenrestauratie is de eerste persoon die geregistreerd wordt in het Register Restaurator. SGS heeft als toetsende instelling de aanvraag beoordeeld en samen met een technisch expert tijdens een beoordelingsgesprek bepaald dat zij aan alle eisen voldoet.

Nationaal en internationaal is er steeds meer vraag naar erkende restauratoren. In het Restauratoren Register staan personen geregistreerd die hebben aangetoond over een juiste opleiding, professionele werkervaring en vakbekwaamheid te beschikken. Het register is openbaar en beschikbaar voor iedereen op zoek naar erkende restauratoren in verschillende specialisaties. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het register, de eisen en de toelating kunt u terecht op de pagina Restauratorenregistratie. Of neem contact op met Cora van der Vliet via 088 - 214 51 42 of cora.vandervliet@sgs.com.