Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De Foundation Sustained Responsibility heeft een nieuwe versie van de MVO Prestatieladder gepubliceerd, het gaat om versie 3.0. We geven hierbij u een opsomming van de belangrijkste veranderingen

MVO prestatieladder - nieuwe versie per 1 maart 2020

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Met de MVO-prestatieladder toont u uw betrokkenheid bij problemen als luchtvervuiling, klimaatverandering en arbeidsomstandigheden, aan de buitenwereld. Intern betekent het dat uw organisatie rekening houdt met de maatschappelijke effecten van de bedrijfsprocessen. Bij MVO staan 3 P’s centraal; People, Planet en Profit. De MVO-prestatieladder is geïnspireerd op de internationale richtlijn ISO 26000, deze norm is echter niet certificeerbaar.

OVERGANGSTERMIJNEN

Er is een overgangstermijn vastgesteld van 1 jaar, wat inhoudt dat per 1 maart 2021 alle audits tegen versie 3.0 moeten worden uitgevoerd. Wanneer uw organisatie er klaar voor is dan mag er vanaf 1 september 2020 tegen versie 3.0 worden getoetst. 
 
Certificaten afgegeven tegen versie 2 van de MVO Prestatieladder zijn niet meer geldig per 1 maart 2022. Lees hier meer over de voorwaarden voor overgang naar versie 3.0 van de MVO Prestatieladder.

BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN VAN DE MVO PRESTATIELADDER

 • Het MVO-beleid krijgt meer focus op de thema’s waar de organisatie significante bijdragen kan leveren.
 • De MVO-waarden of bedrijfsprincipes, die al onderdeel waren van ‘good governance’ zijn nu gekoppeld aan de PDCA-cyclus, daardoor krijgen ze een grotere betekenis.
 • Rapportage van de MVO-impact is een verplicht onderdeel geworden, deze informatie dient u tevens de delen met de stakeholders.
 • Als organisatie dient u zelf aan te tonen, hoe uw organisatie zich verhoudt tot uw sector. Daarbij dient u ook de niveaubepaling voor de MVO Prestatieladder te onderbouwen.
 • Ketenverantwoordelijkheid is, op niveau 4, versterkt met een paragraaf over MVO bij inkoop en omgaan met leveranciers.
 • Het behalen van niveau vijf is mogelijk gemaakt.
 • De naamgeving van enkele kernthema’s is geactualiseerd, daarnaast zijn drie handhavingsthema’s vervallen:
 • De vroegere thema’s 19 (etikettering) en 28 (producten en diensten) zijn samengevoegd tot één thema (productinformatie);
 • Het behoorlijk bestuur is als thema beter benoemd;
 • Er is één actueel thema (flexibele arbeidskrachten) toegevoegd;
 • De formulering van de thema’s is geactualiseerd met een sterker accent op de mogelijkheden voor een positieve maatschappelijke bijdrage;
 • Al met al zijn er nu 31 thema’s in plaats van 33;
 • Tenslotte zijn indeling, tekst en lay-out van het document gebruiksvriendelijker gemaakt.

TRAININGSMOGELIJKHEDEN

SGS biedt diverse trainingen die uw organisatie kunnen ondersteunen, zoals:

MENSENRECHTEN 

Deze e-learning cursus geeft een overzicht van het doel en de principes van mensenrechten.

VERTAALSLAG MVO NAAR ONZE ORGANISATIE

In een korte trainingssessie krijgen deelnemers bewustwording over de keuze voor MVO en wat het de organisatie kan opleveren.