Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De duurzame productie van sierteeltgewassen wordt steeds belangrijker. Niet alleen de overheid, ook afnemers en de marktplaats vinden dat bloemen en planten met respect voor natuur en milieu geproduceerd en verhandeld moeten worden. Royal FloraHolland stelt de digitale milieuregistratie en -certificatie binnenkort verplicht voor al haar aanvoerders.

Hoe gaat u als teler aan die eis voldoen? Als u kiest voor SGS als certificeerder, kiest u ook voor betrouwbare dataregistratie via bijvoorbeeld GreenlinQdata, en voor het internationaal erkende GLOBALG.A.P-certificaat.

Wij geven antwoord op al uw vragen. Is alles helder? Vul direct het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op.

 
Hoe pakt u het aan? 
Om straks aan alle duurzaamheidseisen te voldoen, moet u een aantal stappen nemen:

  • Stap 1: u bepaalt welk duurzaamheidscertificaat wilt behalen. Dat kan het GLOBALG.A.P-certificaat zijn.
  • Stap 2: u kiest voor een onafhankelijke certificerende instelling, met auditors die uw bedrijfsvoering volgens de vooraf vastgestelde certificatieroute doorlichten en certificeren.
  • Stap 3: u gaat digitaal uw duurzaamheidsdata registreren. Denk aan data op het gebied van gewasbescherming, elektriciteitsverbruik, meststoffen en water. Op basis van een half jaar tot een jaar aan data wordt uw certificering voltooid door de onafhankelijke auditor. 

Wat is de rol van SGS in dit proces? 
SGS is een onafhankelijke certificerende instelling die uw milieucertificering voor u kan regelen (stap 2). SGS doet dat op basis van GLOBALG.A.P. (stap 1). Dat is een certificatieschema dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Europese supermarkten om de kwaliteit van voedsel te waarborgen. In de loop der jaren zijn daar andere sectoren aan toegevoegd. Denk aan vis en vlees, maar dus ook de sierteelt.

Om het certificatieproces in gang te zetten, zijn data nodig (stap 3). Als u gaat voor het GLOBALG.A.P.-certificaat, hoort daarbij dat u uw data verzamelt via een dataregistratiesysteem als bijvoorbeeld GreenlinQdata. Dat is een systeem dat oorspronkelijk is ontwikkeld in de tuinbouw. GreenlinQdata kent de wereld van telers dus van binnenuit.

Als u kiest voor SGS als uw certificerende instelling, gaat u automatisch voor het GLOBALG.A.P-certificaat. Omgekeerd is dat niet het geval. Er zijn meerdere certificerende instellingen die een GLOBALG.A.P. -certificaat afgeven. 

Wat is het voordeel van een GLOBALG.A.P-certificaat?
Het GLOBALG.A.P-certificaat wordt over de hele wereld toegepast en erkend door retail, handel, telers en certificeerders. Omdat de Nederlandse sierteelt over de hele wereld wordt verhandeld, is dit internationaal erkende certificaat dus een logische en betrouwbare keuze.  GLOBALG.A.P. is een private organisatie, die niet gebonden is aan bepaalde organisaties in de keten. Het GLOBALG.A.P.-certificaat wordt afgegeven door onafhankelijke certificerende instellingen die aan de nodige eisen moeten voldoen qua accreditatie en kwalificatie.

Wat zijn precies die IDA-module en de IDA-add on?
De data die u verzamelt via een registratiesysteem als bijvoorbeeld GreenlinQdata, moeten natuurlijk wel op duurzaamheid worden geïnterpreteerd om uit eindelijk tot certificering voor GLOBALG.A.P. te leiden. Daar komen de IDA-module of de IDA-add on om de hoek kijken. IDA staat voor Impactgerichte Aanpak Duurzaamheid. Het is een systeem dat bloemen- en sierteeltbedrijven helpt bij het verzamelen, verwerken en opslaan van hun duurzaamheidsgegevens. Denk daarbij aan data over bemesting, water, gewasbescherming, na-oogstbehandeling en energie. Gaat u voor het eerst uw duurzaamheidsgegevens registreren en uw bedrijf certificeren? Dan regelt uw certificerende instelling dat u voor de IDA-module van GLOBALG.A.P wordt aangemeld. Bent u al GLOBALG.A.P.-gecertificeerd, dan heeft u alleen de IDA-add on nodig voor de registratie van uw gegevens. Deze data zullen niet gedeeld worden met afnemers en anoniem verwerkt worden.

Waarom zou u voor SGS als certificerende instelling kiezen?
SGS is een organisatie met een lange staat van dienst op het gebied van laboratoriumanalyses en productcertificering, in Nederland en ver daarbuiten. Onze auditors zijn over heel Nederland verspreid en weten wat er speelt in uw regio. Daarnaast onderhoudt SGS een internationaal netwerk van ongeveer 2600 kantoren en onze auditors zijn wereldwijd erkend. Zodoende kennen we de internationale handel, en de wetten en regels die daarmee verband houden, als onze broekzak. Wij durven dan ook te stellen dat we een geloofwaardige partner zijn voor internationaal opererende sierteeltbedrijven. 

Waar vindt u meer informatie?
Wilt u meer weten over het GLOBALG.A.P- certificaat of wat SGS als certificerende instelling met haar auditors voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Marcel Swaans (projectmanager AgroControl) of Coert Bregman (projectmanager Agriculture, Food en Life) van SGS. Wij zijn daarnaast ook telefonisch bereikbaar via 088-214 3290.

Voor meer informatie over GreenlinQdata kijkt u op: www.GreenlinQdata.nl.

Belangrijke data!

Royal FloraHolland gaat de digitale milieuregistratie en milieucertificering binnenkort verplicht stellen voor al haar aanvoerders. Onthoud deze data:

  • Voor 31 december 2020 moet u uw digitale milieuregistratie hebben geregeld
  • Voor 31 december 2020 heeft u een certificerende instelling met auditors gekozen
  • 1 januari 2022 bent u verplicht in het bezit van een milieucertificaat