Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Al lijken f-gassen steeds minder aan de orde bij koelinstallaties, de komende jaren wordt het nog veelvuldig toegepast. Hoe is dit mogelijk?

Vrouw inspecteert airconditioning op dak

Wanneer men de term f-gassen noemt, ontstaat bij velen snel een onbehaaglijk gevoel. F-gassen dragen als broeikasgas namelijk bij aan opwarming van de aarde. Europa hanteert daardoor een strak uitfaseringsbeleid van synthetische koudemiddelen, waar f-gassen onderdeel van zijn. Je verwacht mogelijk dat f-gassen daardoor op korte termijn niet meer aan de orde zijn. De werkelijkheid ligt echter genuanceerder.

Terugdringing van f-gassen

Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Doel van het Klimaatakkoord is het verminderen van broeikasgassen en daarmee ook terugdringing van f-gassen. Feit is dat f-gassen nog veruit het meest toegepaste koudemiddel is in industriële koelinstallaties en airco’s, maar ook in warmtepompen. En deze laatste toepassing is stijgende. De komende jaren is dit koudemiddel daarom niet zomaar verdwenen.

F-gassen toegepast in warmtepompen

Een warmtepomp is simpel gezegd een soort omgekeerd werkende airco. Het transporteert geen warmte vanuit je warme kantoor of huis naar buiten, maar weet de warmte uit de buitenlucht juist naar binnen te brengen. Omdat een warmtepomp hetzelfde werkt als een koelinstallatie gebruikt het nog steeds een koudemiddel dat fluor bevat. De toegepaste hoeveelheid fluor en koelgas wordt langzaam steeds minder, maar het is nog steeds aanwezig. Wanneer men beseft dat een nieuwe airco of warmtepomp doorgaans minimaal 15 jaar moet functioneren en we er momenteel honderdduizenden plaatsen, hebben we de komende jaren zonder meer te maken met certificering voor f-gassen.

Sterker nog: certificering neemt momenteel een behoorlijke vlucht. De cv-installateurs van gisteren en vandaag moeten namelijk steeds meer warmtepompen installeren.

Certificering en opleiding installateurs aan de orde van de dag

Goed opgeleide en gecertificeerde installateurs op basis van BRL 100 en STEK zijn daarom de komende jaren broodnodig. Zij voeren werkzaamheden met f-gassen op de juiste wijze uit, aangezien ze beschikken over de juiste kennis, veilig werken en vervuiling voorkomen door broeikasgassen.

SGS INTRON Certificatie verzorgt BRL 100- en STEK-certificering. Voor meer informatie neem contact op met Barbara Rigon of bel 088 – 214 51 33.