Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een veilige leefomgeving en controleert onder andere of installateurs en desbetreffende bedrijven zich aan de regels voor F-gassen houden. Wanneer u niet over de juiste certificaten beschikt, kunt u een boete krijgen.

Lachende installateur op het dak bij airco-installaties

Deze regels zijn er omdat F-gassen nadelig zijn voor opwarming van de aarde. Zo is dit effect soms wel duizenden malen sterker dan het bekende broeikasgas CO2. F-gassen bevinden zich onder meer in airco’s, koelinstallaties of warmtepompen. Daarom eist de ILT dat koeltechnische installateurs en bedrijven beschikken over de juiste certificaten.

 

Hoe verkrijgt u als bedrijf of installateur het benodigde certificaat? 

Er zijn twee soorten certificaten waarover u als bedrijf of installateur dient te beschikken:

  • BRL 100-certificaat: voor bedrijven en eenmanszaken die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden;
  • BRL 200-certificaat: voor personen die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden.

Wij bieden de mogelijkheid om het BRL 100-certificaat te verkrijgen, alsook STEK module A - F-gassen of andere STEK-modules. 

Boetes

De ILT controleert of bedrijven en monteurs in het bezit zijn van een geldig certificaat. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u meerdere boetes krijgen. Voor personen is de boete € 1.500 en voor bedrijven € 3.000. 

Certificaat aanvragen

Wilt u meer informatie over het verkrijgen van het BRL 100- of STEK-certificaat? Neem dan contact met ons op via nl.intron.sales@sgs.com of bel 088 - 214 51 33.