Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content
Titel Datum Type
SGS neemt brandveiligheidsexpert Floriaan over Floriaan, advies- en ingenieursbureau op het gebied van brandveiligheid, is overgenomen door SGS. De partijen troffen elkaar op het juiste moment en besloten de krachten te bundelen. 5 feb 2019 Ondernemingsnieuws
SGS verifieert wereldwijd landbouwbedrijven in opdracht van Nestlé Dierenwelzijn en ethische programma's staan bij voedselproducerende bedrijven hoog op de agenda. Voor onze klant Nestlé beoordelen we landbouwbedrijven wereldwijd op een aantal vereisten door de volledige toeleveringsketen in kaart te brengen. 17 jan 2019 Testimonials
Risicomanagement Elke organisatie wordt geconfronteerd met interne en externe factoren die invloed hebben op de doelstellingen van uw organisatie. Door het in kaart brengen van de risico’s, de impact ervan vast te stellen en de risico’s te beheersen zorgt uw organisatie dat ze succesvol blijft. 16 jan 2019 Plaatselijk ondernemingsnieuws
Veiligheidsladder Bewust veilig werken is van levensbelang voor uw medewerkers. Met de Veiligheidsladder (VHL) krijgt u inzicht in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Daarbij meet u ook de houding en gedrag van de medewerkers ten aanzien van veiligheid. Met VHL-certificering maakt u aantoonbaar hoe bewust uw organisatie omgaat met veiligheid. 10 jan 2019 Plaatselijk ondernemingsnieuws
Acrylamide blijft op de maag liggen: SGS analyseert uw producten Acrylamide blijft over de tongen rollen. Als professioneel voedselproducent bent u gebonden aan signaalwaarden die aangeven of u de acrylamidegehalten in uw product verder dient te onderzoeken. Vanuit onze foodlaboratoria kunnen wij de nodige analyses uitvoeren. 5 dec 2018 Business nieuws
Dieseltesten van SGS: nu ook sneltest om (bio)dieselbacterie op te sporen De Europese Unie neemt volop maatregelen om de oorsprong van brandstoffen te verduurzamen. Zo formuleerden de EU-landen recent ook de uitdaging om tegen 2020 minimaal 10% van de brandstof voor transport uit alternatieve bronnen te halen, zoals biobrandstoffen. 20 nov 2018 Business nieuws
Geaccrediteerd voor VCA 2017/6.0 Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. Op 19 september zijn wij geaccrediteerd zijn voor de VCA 2017/6.0, bekijk hier onze accreditatiescope 6 nov 2018 Plaatselijk ondernemingsnieuws
verbeter veiligheidsbewustzijn met de veiligheidsladder De Veiligheidsladder (VHL) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten en continu te verbeteren. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Met VHL-certificatie maakt u aantoonbaar hoe bewust uw organisatie omgaat met veiligheid. 6 nov 2018 Plaatselijk ondernemingsnieuws
Hoe kunt u bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen Samen met de Foundation Sustained Responsibility (FSR) zijn wij op 8 november aanwezig op het Nationaal Sustainability Congres. 1 nov 2018 Plaatselijk ondernemingsnieuws
STEK-accreditatie voor SGS INTRON Certificatie SGS INTRON Certificatie is per 31 oktober 2018 geaccrediteerd om inspecties en audits te verrichten bij installatiebedrijven die handelingen verrichten aan koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties. 31 okt 2018 Plaatselijk ondernemingsnieuws