Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Adviesverlening over het werken met gevaarlijke goederen en ladingen – zorg ervoor dat uw bedrijf alle geldende wetten en voorschriften voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke goederen naleeft.

De wetgeving en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen worden steeds complexer en kennen een strikte handhaving. Als u in Nederland gevaarlijke goederen verzendt, moet u aan internationale wetten en voorschriften voldoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) kijkt toe op alle conformiteitskwesties met betrekking tot het vervoer van zendingen met gevaarlijke goederen vanuit Nederland. Deze dienst, die deel uitmaakt van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is ook verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen voor het luchtvervoer van gevaarlijke goederen en voor het correcte verloop van de procedures met betrekking tot deze vergunningen.

De consultants van onze afdeling Dangerous Goods & Cargo Compliance ondersteunen uw bedrijf in het voldoen aan de internationale en lokale voorschriften. We adviseren uw personeel over veilig werken met gevaarlijke goederen.

Waarom kiezen voor de consultants van SGS voor advies over veilig werken met gevaarlijke goederen en ladingen?

Wij stellen een SGS-consultant ter beschikking van uw bedrijf. Deze consultant kan optreden als:

  • ADR-veiligheidsadviseur: Heel wat bedrijven zijn bij wet verplicht om een ADR-veiligheidsadviseur in te schakelen. Een veiligheidsadviseur helpt u en uw werknemers om de wetten en voorschriften inzake het wegvervoer van gevaarlijke goederen na te leven.
  • Luchtvracht beveiligingsadviseur: Om uw bedrijf bij te staan in kwesties met betrekking tot luchtvrachtbeveiliging, zoals de contacten met De Koninklijke Marechaussee.
  • Stralingsdeskundige: Om medewerkers te adviseren over veilig werken met radioactieve zendingen.

We bieden ondersteuning bij het veilig opslaan van en omgaan met gevaarlijke goederen zoals beschreven in de meest recente PGS 15-richtlijnen.

Als u dat wenst bieden we gespecialiseerd advies op maat van uw bedrijf.

Ongeëvenaarde ervaring in inspectie- en bemonsteringsdiensten

SGS biedt een wereldwijd netwerk van grondig opgeleide inspecteurs en monsternemers. Wij beschikken over de nodige expertise om ervoor te zorgen dat uw bedrijf aan de lokale en internationale wetten en voorschriften inzake gevaarlijke goederen en luchtvrachtbeveiliging voldoet.

Contacteer ons vandaag nog voor advies over veilig werken met gevaarlijke goederen en ladingen.

Contacteer ons