Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt een scala aan forensische testen van diensten aan de olie-en petrochemische industrie.

Van onze dienstverlening op het gebied van chromatografie en massaspectrometrie wordt op grote schaal gebruikt gemaakt binnen de olie-industrie, uiteenlopend van de exploratie en productie tot aan de uiteindelijke geraffineerde en bereide producten.

Onze klanten zijn onder andere:

 • Oliemaatschappijen
 • Ingenieursbureaus
 • Dienstverlenende bedrijven
 • Milieu- en regelgevende instanties
 • Bedrijven die chemische stoffen leveren

Olieveldproductie

Wij verzorgen de kwantificering van ruweoliecomponenten, waaronder:

 • profileren van koolstofgetal
 • nafteenzuren met bijbehorende schalen

Productiechemicaliën zoals corrosie-inhibitoren en aanslagremstoffen kunnen ook worden gekwantificeerd, zowel in ruwe olie als in geproduceerde vloeistoffen. Dit kan niet alleen helpen bij de productformulering en -selectie maar tevens bij de monitoring van de prestaties.

Milieu-analyse

SGS verricht ook uitgebreide milieustudies van productievelden, terminalactiviteiten en locaties voor de ontmanteling van materieel, met analyses van geproduceerd en afgevoerd water-, snijpalen en olielozingen. Elk project wordt ontworpen en uitgevoerd volgens een overeengekomen projectplan en richt zich op de specifieke kenmerken van de taak.

Verwerking en bereiding downstream

Onze capaciteit en competentie worden in de downstream olie-industrie gebruikt ter ondersteuning van raffinageprocessen en van de uiteindelijke brandstoffen- en smeermiddelentechnologie en -formulering.

De gebruikelijke studies zijn onder meer:

 • Koolwaterstofdistillaten
 • Basisoliën: Paraffinische, naftenische polyalfa-olefine (POA), polyolester (POE), polyalkyleenglycol (PAG)
 • Brandstof- en smeermiddeladditieven
 • Afzettingen: Proces en motor

We verzorgen ook atmosferische/geurhinder-monitoring in productie- en raffinagebedrijven. Monsters worden verzameld in gaszakken, of bij voorkeur direct in thermische desorptiebuizen, en geanalyseerd door middel van thermische desorptie GC-MS. Met deze methode kunnen geringe hoeveelheden mercaptanen in lucht worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Lees meer over de forensische testdiensten van SGS.