Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Veel projecten – zowel nieuwe velden als ook upgrades – vereisen inrichting of uitbreiding van de laboratoriumfaciliteiten op locatie.

Als SGS hebben wij de ervaring en technische knowhow om overal ter wereld uw projecten voor het ontwerp van dergelijke laboratoria te ondersteunen en om u tijd, geld en organisatorische hoofdbrekens te besparen.

Een laboratorium op locatie biedt faciliteiten voor exploitanten van olie-, gas- en chemie-installaties en -projecten waar binnen korte tijd routinematige en speciale analyses verricht kunnen worden. In typische gevallen leveren dergelijke laboratoria met hun analyses een bijdrage aan de vervulling van een aantal belangrijke commerciële en wettelijke eisen:

  • Naleving van miliewetgevingen
  • Analyse, rapportage en – waar nodig – certificering van olie-, gas- en petrochemische producten. Dit kan noodzakelijk zijn om de naleving van commerciële verkoopcontracten, financieringsovereenkomsten, projectrichtlijnen en lokale wet- en regelgevingen aan te tonen.
  • Allocatie van koolwaterstoffen
  • Productoptimalisatie
  • Ondersteuning van de chemische productiestrategie
  • Beheer van de integriteit en betrouwbaarheid van assets en apparatuur
  • Toezicht door wetgevende instanties

Ontwerp van laboratoria in vroege projectstadia (FEED)

Wij kunnen met u samenwerken om:

  • Een geoptimaliseerd laboratoriumontwerp te maken dat gebaseerd is op het geheel van toepasselijke criteria als ruimte, installaties, veiligheidsoverwegingen, workflow, beveiliging, gezondheid van het personeel en industriële hygiëne.
  • Bemonsterings- en analyseschema's op te stellen en te optimaliseren, inclusief de introductie van diverse methodes om het algehele proces te optimaliseren.
  • Professionele ondersteuning te bieden bij het ontwerp/de constructie van de bemonsteringsstations (technisch, operationeel, veiligheid, milieu)

Waarom SGS?

Bij SGS draait het allemaal om innovatie. Door gebruik te maken van de beste beschikbare technologie brengen wij het laboratorium naar de bron en leveren wij per omgaande accurate informatie aan onze klanten. Wij zijn actief in het ontwerp, de ontwikkeling, levering en installatie van turn-key laboratoria die speciaal afgestemd zijn om de monsterafname- en analysebehoeften van onze klanten. Wij onderhouden ook een actuele database over een breed scala van analyse- en procestechnieken uit diverse bedrijfstakken.

SGS exploiteert wereldwijd meer dan 185 olie-, gas- en chemielaboratoria.

Lees meer over de manier waarop SGS uw activiteiten kunnen ondersteunen op het gebied van het ontwerp van laboratoria.