Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Online analyse aan de hand van de technologie nabije infrarood spectroscopie (NIRS) biedt snelle en nauwkeurige controle van belangrijke parameters voor het verfijnen en mengen van brandstoffen, waardoor u geen gebruik meer hoeft te maken van tijdrovende en dure labanalyses.

SGS biedt een volledig pakket NIR-analysediensten, waaronder de levering en installatie van apparatuur, opstarten van het project en technische ondersteuning voor toepassing in het laboratorium en online installatie. Wij werken nauw samen met grote apparatuurleveranciers.

Wat is nabije infrarood spectroscopie (NIRS)?

Nabije infrafrood spectroscopie (NIRS) is een spectroscopische methode waarbij gebruik gemaakt wordt van de nabije infrarood zone van het elektromagnetische spectrum. Hij heeft een brede reeks toepassingen voor de olie- en petrochemische industrie, inclusief controle van:

 • RON, MON, benzeen en aromatische inhoud en RVP in herindeling van rundown streams
 • IBP en FPB, Flashpoint, Cloudpoint, CFPP in diesel tijdens mengen

De reeks potentiële toepassingen blijft groeien.

Voordelen van NIR-analyse

 • Biedt testresultaten van meerdere parameters in slechts 20 seconden
 • Uitgebreide voorbereiding van monsters niet meer nodig
 • Minder mankracht nodig dan bij conventionele labanalyse
 • Vermindert de behoefte aan laboratoriumanalyse en daaraan gekoppelde kosten en vertragingen
 • Geen hardware-wijzigingen nodig als een product of formule verandert
 • Ideaal gepositioneerd voor de ondersteuning van kwaliteitscontroleprocessen

Het Near-Infrared Analyzer Services (NIR) Competence Center van SGS

Het Center biedt een volledige reeks diensten betreffende NIR-instrumentatie, -implementatie, -kalibratie en inbedrijfsstelling, waaronder:

 • Levering van NIR-apparatuur en NIR-modellen
 • Opstarten en uitvoeren van projectbeheer
 • Kalibratie (zowel lokaal als via externe ondersteuning van het SGS NIR Competence Center)
 • Back-up en ondersteuning door gekwalificeerde SGS-laboratoria in de buurt
 • Gecoördineerde ondersteuning met fabrikant(en) 

Hoe we NIR implementeren

De NIR-implementatie bestaat uit vier basisstappen:

 • 1ste stap  
  • Het plaatsen van de NIR-analyser in uw lab
  • Spectra nemen van betrokken producten 
  • Labanalyses uitvoeren aan de hand van gevalideerde methoden
  • Spectra en labresultaten verzenden naar SGS NIR Competence Center
 • 2e stap 
  • Ontwikkelen van modellen en installatie via externe controle/toegang van de NIR-analyser
  • Controleren en vergelijken van echte monsters 
 • 3e stap: Reguliere correlatie van NIR-resultaten met formele testresultaten van echte monsters voor het bieden van essentiële gegevens voor het bijwerken van de NIR-kalibratiemodellen
 • 4e stap: Ontwikkelen en implementeren van volgende stappen om NIR online te plaatsen

Lees meer over hoe u met de online analyseprogramma's van SGS uw bedrijfsvoering kunt ondersteunen.