Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt speciale trainingen en cursussen in het vervoer van gevaarlijke stoffen via lucht-, zee- en wegvervoer aan, waaronder:

  • Gevaarlijke stoffen voorschriften IATA (initiële opleiding en opfriscursussen)
  • Gevaarlijke stoffen voorschriften IATA (radioactieve stoffen)
  • ADR-, ADN- en IMDG-bewustzijn
  • Luchtvrachtbeveiliging

Gevaarlijke stoffen voorschriften IATA

De IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht omvatten de eisen die gesteld worden aan de opleiding en training van verzenders (incl. verpakkers), agenten van verzenders en bedrijven die namens de operators lading in ontvangst nemen, afhandelen, laden, lossen, overbrengen, overdragen of anderszins verwerken. 

Deelnemers kunnen aan het einde van de cursus het officiële examen afleggen. Wanneer een deelnemer slaagt voor dit examen, ontvangt hij het betreffende IATA-certificaat en wordt zijn of haar naam opgenomen in het International Student Register van de IATA. Het trainingscertificaat blijft twee jaar geldig en kan verlengd worden door binnen 24 maanden na de voorgaande training deel te nemen aan een opfriscursus. In Nederland bieden wij de trainingen aan onder een vergunning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Radioactieve stoffen (klasse 7) worden in een aparte cursus behandeld.

Awareness training

Onze awareness training worden uitgevoerd in overeenstemming met de hoofdstukken 1.3 en 1.10 van de toepasselijke wetgeving (ADR, ADN, IMDG)

Meer informatie over trainingen rondom gevaarlijke stoffen van SGS.