Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS kan u helpen bij de beoordeling, de beperking en de beheersing van risico's waarmee u naar alle waarschijnlijkheid te maken zult krijgen in commerciële en operationele interacties met olieopslagterminals en/of raffinaderijen. 

Onze auditors voor de 'downstream' sector in de olie-industrie verzorgen voor klanten diepgaande, betrouwbare due diligence audits waarin de klant vertrouwelijk en in detail geïnformeerd wordt over de risiconiveaus waarmee hij waarschijnlijk geconfronteerd zal worden.

Ieder lid van het SGS-team heeft ruime ervaring in de downstream oliesector en een uitgebreide kennis van de erkende 'best practice' werkwijzen binnen deze sector.

Hoe wij due diligence audits uitvoeren

Het team voor due diligence audits van SGS is wereldwijd actief. Wij onderzoeken en beoordelen een breed scala van industriële hardware, raffinageprocessen, administratieve systemen en ondersteunende historische gegevens. Deze informatie stelt ons in staat om de risiconiveaus in te schatten en te bevestigen die inherent zijn aan naleving van wetten, veiligheidsaspecten, milieuaspecten, voorraadverliezen en de toestand van installaties.
 
De audits zijn gericht op de potentiële risico's en worden afgestemd op de wensen en behoeften van individuele klanten op basis van overeengekomen criteria, waaronder:

 • Bedrijfsvoering in overeenstemming met erkende internationale normen en best practices
 • Afmeercapaciteiten en -regelingen en eventuele bestaande beperkingen
 • Volledigheid en reiniging van pijpleidingen
 • Toestand, management en onderhoud van opslagtanks
 • Volledigheid van opslagtanks, tankkalibraties, betrouwbaarheid van automatische meetinrichtingen en schatting van het slurryvolume
 • Productscheiding
 • Afvoer van voorraden
 • Laboratorium op locatie voor raffinaderijen – omvang, onderhoud van de uitrusting / apparatuur, registratie van verrichte analyses, naleving van voorschriften en accreditaties
 • Behandeling van afvalwater
 • Brand- en veiligheidssystemen
 • Milieuvergunningen en naleving
 • Naleving van de lokale en branchespecifieke HSE-voorschriften en -werkwijzen
 • Administratiesystemen voor olie
 • Registraties van de olieverwerking 

Waarom SGS?

SGS heeft een sterke positie op het gebied van due diligence auditing, met een brede klantenbasis die belangrijke olie-raffinaderijen, handelshuizen, opslagbedrijven en banken omvat.

Lees hier hoe due diligence audits van SGS u kunnen helpen bij uw risicobeheersingsprocessen.

Contacteer ons