Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Moderne straalvliegtuigen vereisen brandstoffen van hoge kwaliteit om de motoren optimaal en veilig te laten presteren.

Voordat deze brandstoffen mogen worden gebruikt, moet veiliggesteld zijn dat zij aan strikte criteria voldoen op het gebied van kwaliteit, handling, traceerbaarheid en prestaties. Met anayses die SGS uitvoert voor vliegtuigbrandstoffen bent u verzekerd van een kwaliteitscontrole van het hoogste niveau.

Er zijn nu twee soorten vliegtuigbrandstof in gebruik:

 • Conventional Hydrocarbon Aviation turbine fuel (Avtur, Jet A, Jet A-1, JP8) die rechtstreeks uit ruwe aardolie geraffineerd wordt en ook de benaming 'jet fuel' heeft.
 • Nieuwe innovatieve brandstoffen zoals de semisynthetische en volledig synthetische SASOL-brandstoffen die nu opgenomen zijn in de DefStan 91-91 en de AFQRJOS-specificaties. Daar zal binnen afzienbare tijd een breed scala van brandstoffen bijkomen, die gebaseerd zijn op innovatieve bronmaterialen zoals gassen, steenkool en biomassa die omgezet worden in vloeibare brandstoffen of zelfs op algen gebaseerde brandstoffen.

Classificatie van jet fuel

Jet fuels kunnen onder een aantal normen verhandeld worden:

 • ASTM D 1655 
 • DefStan 91-91
 • AFQRJOS, de door JIG, de gezamenlijke inpectiegroep, uitgegeven gezamenlijke controlelijst.

De monstername zelf en de handling en voorbereiding van de monsters zijn allemaal kernelementen in de succesvolle analyse van jet fuel. De normen die onder auspiciën van CRS, CAFFI, IATA en JIG ontwikkeld zijn, zijn allemaal onmisbare kennis voor laboratoria die u helpen om de risico's in de keten te beheersen.

Jet fuel analyses door SGS

Jet A-1 moet voldoen aan de eisen van de norm die in specifieke contracten genoemd worden of deel uitmaken van een nationale minimumnorm of pijpleidingovereenkomst (bijv. Colonial of Buckeye in Noord-Amerika). In typische gevallen zouden dit de specificatie DefStan 91-91 van het Britse Ministerie van defensie en/of ASTM d 1655 en/of de Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS) kunnen zijn of één van deze mogelijkheden plus additionele, in contracten opgenomen parameters.

SGS biedt:

 • Analyse van commerciële Jet A-1 volgens ASTM D1655 en DefStan 91-91
 • Analyse van Jet A en Avgas
 • Analyse van militaire vliegtuigbrandstoffen JP-4 en JP-8
 • Analyses volgens Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS)
 • Analyses volgens alle Department of Defence specificaties inclusief MIL-DTL-83133F
 • Volledige of verkorte Jet test hercertificering, indien gespecificeerd
 • Additievendosering: anti-oxidanten, antistatische middelen, corrosiewerende middelen en fuel system incing inhibitors (FSII)
 • Snelle doorlooptijden
 • Inspectie- en monstername voor het vervoer van ladingen van elke mogelijke omvang naar opslagfaciliteiten, van schip naar tankwagen
 • Dompelproeven die certificeren of een nieuwe tank geschikt is voor de opslag van jet fuel of dat een tank weer in gebruik kan worden genomen na reparaties
 • Diensten voor alle aspecten van de productie- en leverketen voor jet fuel
 • Technisch advies met betrekking tot monstername, analyse, validatie en rapportagevraagstukken.

Kwaliteitsprogramma

Alle SGS analyselaboratoria voor jet fuel nemen deel aan een internationaal programma voor geschiktheidsbeproevingen voor Jet A-1. Deze ringonderzoeken fungeren als prestatie-indicatie en dragen bij aan een consistent hoog niveau van de kwaliteit en kwaliteitsborging die onze laboratoria kunnen bieden.

Waarom SGS?

SGS is een actief lid van een groot aantal brancheorganisaties, werkgroepen en normeringsorganisaties zoals IFIA, ISO, ASTM, CEN en EI (het Energy Institute, voorheen bekend als het Institute of Petroleum).

Wij verrichten alle inspecties voor olie, gas en chemische ladingen in overeenstemming met de belangrijkste normen voor de olie-industrie en petrochemie, waarbij wij gebruik maken van de testmethodes van GOST, UOP, API, MPMS, ASTM, EN of IP en de specificaties van CEN, ISO of nationale en regionale normeringsorganisaties. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van op maat gemaakte of door de klant aangeleverde analysemethodes, wanneer de betrokken partijen ons informeren dat deze deel uitmaken van de specificaties. Wij kunnen onze klanten zo nodig ook helpen bij de selectie van de meest geschikte normen die zij kunnen vermelden en/of toepassen als effectief risicomanagement binnen een specifieke transactie of reeks transacties. SGS biedt bovendien technische ondersteuning over alle aangelegenheden die verband houden met de toegepaste technologieën, normen en werkmethodieken.

Meer informatie over jet fuel analyses van SGS.

Contacteer ons