Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS verleent diensten om veilig te stellen dat fiscale of allocatiemeetsystemen aan de functionele ontwerpspecificaties voldoen, voordat zij in bedrijf worden genomen.

Deze acceptatieinspecties kunnen worden uitgevoerd:

  • Op de productielocatie (fabrieksacceptatie) of
  • nadat de inbedrijfstelling van de apparatuur op locatie plaatsgevonden heeft (on site acceptatieinspectie)

Waarom zou u een acceptatie-inspectie verrichten?

Acceptatie-inspecties maken het mogelijk om discrepanties tussen de eisen van uw klant en het meetsysteem zelf in kaart te brengen, voordat dit daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Wanneer dergelijke discrepanties in deze fase geïdentificeerd worden, kunnen zij tegen lagere kosten en met een geringere verstoring van de bedrijfsvoering gecorrigeerd worden, dan wanneer het systeem al volop in gebruik is.

Wij kunnen ook bestaande acceptatieprocedures herzien of nieuwe projectspecifieke procedures ontwikkelen om veilig te stellen dat nieuwe systemen in alle opzichten aan hun ontwerp- en functionaliteitscriteria voldoen.

Waarom SGS?

Als SGS zijn wij trots op onze reputatie op het gebied van integriteit en expertise bij regelgevende instanties. Het is ook alom bekend dat wij groot belang hechten aan onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten opzichte van producenten en dus geen agentuurovereenkomsten sluiten. Met onze teams van gekwalificeerd personeel dat acceptatie-inspecties kan uitvoeren in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië, kunnen wij u een onpartijdig, deskundig advies geven, waar u ons ook nodig heeft.

Ontdek waarom SGS de ideale partner is die u kan ondersteunen bij uw acceptatie-inspecties voor fiscale meetsystemen en allocatiemeetsystemen.