Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Veel olie- en gasvelden op de wereld bevatten onzuiverheden die van invloed zijn op de commerciële waarde van het veld.

We bieden u het volledige spectrum aan testen dat vereist is voor het identificeren van niet-koolwaterstofonzuiverheden, het traceren van verbindingen en benzeen-, ethylbenzeen-, tolueen- en xyleen-niveaus (BETX).

SGS is gespecialiseerd in geavanceerde analytische mogelijkheden om te zorgen voor maximale productie in uw veld, het verlagen van het potentieel op corrosie en het beperken van de invloed van natuurlijk optredende broeikasgassen. Onze laboratoria combineren ASTM standaardmethoden met geavanceerde testen, zodat u zeker weet dat u nauwkeurige en representatieve resultaten ontvangt als u uw analytische vereisten uitbesteed aan SGS.

Onzuiverheden in natuurlijke koolwaterstoffen

Met geavanceerde analytische instrumenten als FPD GC-analyse, massaspectrometrie, XRF, XRD en SEM hebben wij de middelen om bijna alle natuurlijk voorkomende onzuiverheden in koolwaterstoffen en koolwaterstofafzettingen die in het veld verzameld zijn, te identificeren. Onze analytische achtergrond in een brede reeks vloeistoffen en productiesystemen biedt u het extra voordelen van diepgaande interpretaties en ervaren advies.

SGS biedt tracering op locatie van zwavelspeciatie door GC-FPD en voortdurende kwikcontrole door Sir Galahad. De hoeveelheid kooldioxide en stikstof in natuurlijke koolwaterstoffen, belangrijk voor het beheersen van het emissiepeil van broeikasgassen en voor het ontwerp van procesapparatuur, wordt gemeten via conventionele GPA CC-methoden. BETX-niveaus zijn een groot probleem voor het milieu en worden strikt gereguleered met betrekking tot emissie, van aminebehandeling en onttrekkingsactiviteiten. SGS maakt gebruik van chromatografiemethoden die speciaal ontwikkeld zijn voor het kwantificeren van deze, en andere, aromatische onderdelen op lage concentraties voor productiefaciliteiten van zowel ruwe olie als aardgas. We bieden ook cilinders van behandelde monsters om te zorgen voor minimaal verlies van als spoor voorkomende verbindingen tijdens overdracht van monsters die naar onze vaste laboratoria verzonden worden.

Onze diensten zijn:

  • Radontesten van koolwaterstofgassen en -vloeistoffen
  • Voortdurende laagniveau inhoudsmetingen kwik
  • Uitgebreide aardgascomposities, waaronder H2S, He, Ar, N2, CO2
  • Speciatie van als spoor voorkomende zwavelverbindingen via GC-FPD
  • BETX-analyse via hoogresolutiechromatografie

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen meer inzicht te krijgen in de onzuiverheden in uw koolwaterstoffen.