Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS gebruikt ruwe olie-identificatie om de belangrijkste biomarkers in ruwe olie te identificeren voor geochemische analyse van het reservoir, productiecombinatie en olievlektoepassingen.

Door middel van voorgeprogrammeerde temperaturen en capillaire chromatografie in combinatie met massaspectrometrie is het mogelijk unieke componenten in uw ruwe oliemonster te identificeren.

Identificatie van belangrijke samenstellingsmarkers verschaft uw organisatie informatie over het bronreservoir, de mate van combinering en spoort de bron op van lekkages in pijpleidingen en productiesystemen. Deze kennis is essentieel voor het in kaart brengen van de grootte van uw reservoir, voor het optimaliseren van gecombineerde productie en voor het minimaliseren van de saneringskosten.

SGS-identificatietechnieken

De ruwe olie-identificatie van SGS maakt gebruik van capillaire chromatografie en massaspectrometrie om u een compleet beeld te geven van uw reservoir. Capillaire gaschromatografie (GC) identificeert biomarkers (pristaan, fytaan en andere iso-prenoïden) voor het genereren van specifieke chromatografieën aan de hand van bepaalde rijpingsprocessen in bio- en thermogene afbraak. Als deze techniek gecombineerd wordt met massaspectrometrie (meten van massa-ladingverhoudingen) zijn zelfs nog gedetailleerdere vergelijkingen mogelijk. Samen geven deze twee technieken zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten voor uw monsters. Onze deskundigen bieden u geavanceerde interpretaties die u een duidelijk beeld geven van de compartimentering van uw reservoir, gecombineerde productie en de bronnen van olievlekken en -lekkages.

Neem contact op met uw SGS-vertegenwoordiger om uw wensen met betrekking tot ruwe olie-identificatie te bepspreken.