Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt complete samenstellingsanalysediensten voor verkenning en productie stroomopwaarts aan de hand van industriestandaard methoden. We volgen rigoreuze ijkingsprocedures om gedetailleerde samenstellingsgegevens te genereren bij zowel atmosferische als drukmonsters.

Samenstellingsanalysediensten van SGS

We bieden een uitgebreid netwerk van laboratoria van topklasse en kwaliteitsanalyses. Onder onze diensten valt een eigen flash-systeem genaamd Mini-GOR™, dat door SGS ontwikkeld is voor analyse van drukolie, gas- en zoutoplossingsmonsters. Het systeem bepaalt nauwkeurig GOR (Gas-Olieratio's), GWR (Gas-Waterratio's) en CGR (Condensaat-Gasratio's) samen met de krimpingsfactoren van olie, water en condensaat. De samenstelling van de flashed waterkoolstofproducten worden gemeten met conventionele gaschromatografie (GC) conform de GPA-standaarmethoden. Ionische concentraties in zoutoplossing (ook wel verkregen water genoemd) worden bepaald door ionenchromatografie (IC). Bulkeigenschappen, zoals water pH, totaal opgeloste stoffen (TDS), water-in-olie, moleculair gewicht en dichtheid worden gemeten naar ASTM of andere industriestandaards.

Via onze samenstellingsanalysediensten bieden we:

  • Innovatieve Mini-GOR™-technologei voor GOR-, GWR- en CGR-analyses op locatie
  • Uitgebreide samenstelling van olie naar C36+ via capillaire GC, GPA-methode
  • Uitgebreide samenstlling van gas tot de laatste detecteerbare componenten, GPA-methode
  • Watersamenstelling via titraties en ionenchromatografie (IC)
  • Bulkmonstereigenschappen volgens industriestandaard-methoden

Samenstellingsgegvens van hoge resolutie en hoge kwaliteit bieden u het gedetailleerde overzicht van componenten in ruwe olie of gas dat ingenieurs en scheikundigen nodig hebben tijdens de levensduur van uw put. Deze gegevens zijn van essentieel belang bij het vaststellen van de waarde van uw koolwaterstofreserves, aan de hand waarvan de toekomstige werking van uw putten voorspeld kan worden, transport- en processystemen ontworpen kunnen worden en de marktwaarde van uw olie- en gasproductie vastgesteld kan worden.

Neem contact met ons op, dan kan SGS u helpen te voldoen aan de vereisten voor samenstellingsanalyses.