Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS biedt een complete reeks petrofysische diensten. De technische ondersteuning die wij bieden varieert van korte beoordelingen van een enkele bron tot volledig geïntegreerde petrofysische studies van meerdere bronnen, gecomputeriseerde beoordelingen en (her-)bepalingen van billijkheid.

We leveren onze petrofysische diensten aan onze klanten ofwel als op zichzelf staande studies of als petrofysische analyses ter ondersteuning van multidisciplinaire onderzoeken.

De petrofysici van SGS zijn regelmatig betrokken bij exploratie- en ontwikkelingsprojecten en hebben ruime ervaring met een groot aantal geologische omgevingen, inclusief diepzeeturbidieten, dichte formaties, leisteengas en gesteenten zoals (gebroken) carbonaten, kalksteen en klastisch gesteente. Onze deskundigen zijn in staat reservoirmodellen te creëren ongeacht de omstandigheden, om een beter begrip te krijgen van de stratigrafie, wat leidt tot optimale olieputplaatsing, reserveschatting en productieplanning. Reservoirmodellen zijn gebaseerd op kwantitatieve logbeoordelingen, veldmetingen, seismische metingen en productiegeschiedenis.

De petrofysische diensten van SGS maken gebruik van kwantitatieve logbeoordeling met kernintegratie voor succesvolle koolwaterstofverkenning. Alle essentiële beschikbare geologische informatie zoals sedimentologie, facies, bewaargeschiedenis, diagenese en mineralogie zijn in de workflow geïntegreerd zodat onze petrofysici van SGS u de meest accurate beoordelingen kunnen bieden. Wij kunnen u van dienst zijn als u betrouwbare reservoirmodellen van onze petrofysische diensten nodig hebt.

Voor elk project zetten we een nieuwe database op, of we reviewen de bestaande database, om de kwaliteit van de wire-line, modderlogs, LWD-logs en andere petrofysische gegevens te garanderen. De volgende onderwerpen worden normaal meegenomen:

  • Kwantitatieve logbeoordeling -We draaien een deterministische loganalyse op basis van volledige en effectieve porositeitsconcepten. Als onderdeel hiervan voeren wij een multiminerale waarschijnlijkheidsanalyse uit, speciaal voor complexe carbonaatreservoirs. De resultaten van de logbeoordeling worden samengesteld met kerngegevens, boorgat-image-gegevens en productiegegevens.

  • Modellering doorlaatbaarheid – We maken gebruik van verschillende methodes om werkende doorlaatbaarheidsvoorspellingsmodellen te creëren. De kerngegevens worden geïntegreerd met faciesinformatie uit geologische studies samen met wireline-beoordelingsresultaten en beschikbare testinformatie.

  • Modellering verzadiging hoogte Verzadiging versus hoogtemodellering is gebaseerd op capillaire curvegegevens of eenvoudigweg op logresultaten en maakt deel uit van onze voorgestelde workflow. Normaal bieden we dit samen met doorlaatbaarheidsmodellering.

  • Analyse van drukgegevensWij integreren RFT/MDT/RCI-druk, door gegevens gevalideerde DST-testinterpretaties en alle geologische informatie om mogelijke doorlaatbaarheidsomvangen verder te schetsen.

  • FoutenanalyseEen Monte Carlo foutenanalyse op de oorspronkelijke petrofysische resultaten geeft aan op welke petrofysische parameter of curve men zich moet richten om de resultaten te optimaliseren en onzekerheden te verminderen.

  • Interpretatie boorgatafbeelding -We bieden verwerking en interpretatie van boorgatafbeeldingsgegevens en dipmetergegevens waarbij we de resultaten volledig integreren met andere petrofysische en geologische studies.

  • Bedrijfsondersteuning petrofysicaWe ondersteunen onze klanten met 'quick look'-beoordelingen en operationele ondersteuning. Wij bieden technisch advies voor gegevensverzamelingsstrategieën en technische beoordelingen voor wireline contractinschrijvingen.

  • Software – Onze deskundigen op het gebied van IP, PowerLog, GeoLog en Techlog bieden de beoordelingen die u nodig heeft.

Wij bieden verwerking en interpretatie van alle uitgevoerde onderzoeken en beschikbare gegevens met volledige integratie van resultaten van andere petrofysische en geologische onderzoeken. Neem nu contact met ons op voor meer informatie over onze petrofysische diensten.