Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Ieder jaar wordt binnen SGS een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.

De uitkomsten van het onderzoek geven een goed beeld van de sterke en zwakke punten van de organisatie en dienen als input voor specifieke verbetertrajecten. Onderwerpen die centraal staan zijn bijvoorbeeld: managementstijl, waardering, diversiteit, bedrijfscultuur, samenwerking en klantoriëntatie.

Nadat het onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, worden verbeterplannen en actielijsten opgesteld die per vestiging of in een specifiek land uitgevoerd dienen te worden.

Iedereen binnen SGS speelt een actieve rol in het verbeterproces. Het zijn immers onze medewerkers die de lokale problemen kunnen herkennen en er baat bij hebben om deze aandachtspunten te verbeteren.