Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Integriteit is voor SGS van levensbelang. Het vertrouwen dat wij stellen in onze klanten en belanghebbenden is de sleutel voor ons succes als organisatie en als individuen.

Als marktleider in onze branche verplichten we ons ertoe de hoogste normen van professioneel gedrag na te komen. De Code of Integrity van SGS legt de belangrijkste principes voor integriteit binnen SGS vast en representeert de waarden van onze organisatie en activiteiten.

Wij zetten ons in voor een bedrijfscultuur waarin kwesties betreffende integriteit en professioneel gedrag openlijk ingebracht en besproken kunnen worden. Medewerkers en andere belanghebbenden worden begeleid en geholpen als ze voor onze organisatie optreden, om ervoor te zorgen dat ze de intregriteitscode begrijpen en de juiste beslissingen maken als ze geconfronteerd zijn met een ethisch vraagstuk.

SGS was de eerste organisatie die wereldwijd voor al haar medewerkers een trainingsprogramma uitrolde op het gebied van integriteit. Het complianceprogramma van SGS is gebaseerd op de integriteitscode en zorgt ervoor dat activiteiten voldoen aan de hoogste standaarden en in overstemming zijn met 'best practices'.

De integriteitstraining wordt jaarlijks aan iedere medewerker gegeven om stil te staan bij de principes van de code. De deelname wordt geregistreerd om te verzekeren dat iedereen de training ieder jaar aflegt. Er worden ook speciale trainingssessies voor integriteit voor leidinggevenden georganiseerd.

De jaarlijkse integriteitstraining wordt aangevuld met een e-learning programma met gedegen voorbeelden van de algemene principes in onze dagdagelijks werk. Beschikbaar via internet in het Engels, Frans, Spaans, Chinees en Koreaans en wordt ook als training gebruikt, met name bij de introductie van nieuwe medewerkers.

De chief compliance officer is verantwoordelijk voor de invoering van procedures voor ethisch gedrag van medewerkers en consultants en voor het uitvoeren van onderzoek indien er mogelijk een overtreding heeft plaatsgevonden. Hij bepaalt ook welke integriteitsstandaarden we van onze zakenpartners verwachten. Voor het rapporteren van overtredingen van de gedragscode of voor advies kan men contact opnemen met de hulplijn, of online, per fax of per post.

De commissie voor professioneel gedrag zorgt voor invoering van de integriteitscode binnen onze organisatie en adviseert het management over alle ethische zaken. De commissie houdt zich ook bezig met de goedkeuring van overeenkomsten voor het plaatsen van opdrachten of de ontwikkeling van zakelijke perspectieven via tussenpersonen.

De commissie voor professioneel gedrag bestaat uit vier leden:

  • Voorzitter van het bestuur: P. Kalantzis
  • Chief Executive: F. Ng
  • Board Member: S.R. du Pasquier
  • Chief Compliance Officer: O. Merkt

Het handhaven van professionele integriteit tijdens onze activiteiten met klanten, collega's, leveranciers en omwonenden is de enige manier om onze marktreputatie te beschermen. Dit is de gedeelde verantwoordelijkheid van iedere SGS-werknemer.

Olivier Merkt