Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Integriteit staat bij SGS centraal. We streven ernaar een hoge ethische standaard aan te houden en ervoor te zorgen dat onze activiteiten wereldwijd worden uitgevoerd in overeenstemming met internationaal erkende 'best practice'.

Om dit te bereiken, hebben we een compliance programma voor onze integriteitscode ontwikkeld.

Elke SGS-medewerker is er persoonlijk verantwoordelijk voor de Code gelezen en begrepen te hebben en de principes ervan na te leven. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij elk jaar deelnemen aan de aangeboden integriteitstrainingen. Nieuwe medewerkers moeten het e-learning integriteitsprogramma afleggen als onderdeel van hun introductieperiode.

Jaarlijkse verplichte training

Om SGS-medewerkers te assisteren bij de integratie van onze waarden en principes in hun dagelijks werk, hebben we twee verplichte trainingsprogramma's geïntroduceerd. Ons jaarlijkse programma voor integriteitstraining bevat sessies die door een trainer worden geleid voor de introductie en ontplooiing van de integriteitscode. Deze training is een bijzonder positieve en productieve manier om onze waarden te communiceren en om onze medewerkers aan te moedigen ervaringen en oplossingen uit te wisselen die dagelijks de revue passeren. Door elk jaar deze trainingen te geven, zorgen we ervoor dat onze medewerkers steeds opnieuw gemotiveerd worden. Daardoor blijft onze integriteitscode de kern van onze wereldwijde dienstverlening. Van alle medewerkers wordt bijgehouden of en wanneer ze  de training volgen om te verzekeren dat al het personeel deze essentiële training afrondt.

Afdelingshoofden en managers van SGS krijgen een meer gedetailleerde training voor hun specifieke taken, inclusief scenario planning, specifiek gericht op hun bedrijfstak en locatie.

E-learning

Ons interactieve e-learningprogramma geeft medewerkers een uitgebreid begrip van de principes en waarden uit de integriteitscode en toont de manier waarop deze kunnen worden geïntegreerd in hun dagelijkse activiteiten. Alle personeelsleden van SGS over de hele wereld moeten deze verplichte training, die in meerdere talen beschikbaar is, tijdens hun introductieperiode volgen. Nadat de gedragscode wordt voorgesteld, moeten nieuwe werknemers slagen voor een quiz. Vervolgens krijgen ze een deelnamecertificaat.

Overtredingen van de gedragscode

Als u een mogelijke overtreding van de Code wilt melden, kunt u de 'Integrity Helpline' bellen, online een melding indienen of uw melding per fax, e-mail of post versturen.