Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Werknemers en externe partijen worden aangemoedigd vrijuit te spreken over, of aangifte te doen van, mogelijke zorgen of vermoedens dat de Code wordt geschonden.

Wij garanderen dat niemand vergeldingsmaatregelen of andere consequenties heeft te vrezen als advies wordt gevraagd of een overtreding van de Code wordt gerapporteerd.

Bij twijfel over de betekenis van de Code of de toepassing ervan onder bepaalde omstandigheden, dienen medewerkers dit te bespreken met hun leidinggevende, de afdeling human resources of de afdeling juridische zaken van SGS. Medewerkers kunnen elke kwestie in verband met de Code ook bespreken met interne auditoren.

Als het voor een medewerker niet mogelijk of toepasselijk is zijn of haar zorgen te richten aan het lijnmanagement, kan altijd contact worden opgenomen met de Chief Compliance Officer van SGS. Medewerkers die een overtreding van de Code waarnemen of vermoeden, worden aangemoedigd dit te rapporteren aan de Chief Compliance Officer van SGS.

Werknemers of andere betrokkenen kunnen via de Integrity Helpine advies vragen over vermeende schendingen van de Code of deze hier melden. Daarnaast kunnen rapporten online worden ingezonden, of per fax, e-mail of post.

Het compliance team beoordeelt en behandelt alleen oprechte klachten: geen verdachtmakingen te kwader trouw, commerciële schadevergoedingen, klachten die niet met integriteit te maken hebben en commerciële verzoeken. Algemene managementaangelegenheden, specifieke aangelegenheden met betrekking tot een leidinggevende die niet in verband staan met een schending van de integriteitscode en salarisgeschillen moeten in uw land worden aangesproken, hetzij via één van uw leidinggevenden, dan wel het HR-team. Als u niet zeker weet of u een schending moet melden, dient u de rapportage te voltooien aan de hand van de geboden richtlijnen.

Als u een mogelijke overtreding van de Code wilt melden, kunt u de Integrity Helpline bellen, online een melding indienen of uw melding per fax, e-mail of post versturen.

 

Rapporteer een schending

Vul onderstaand formulier in om een integriteitsovertreding door te geven

Rapporteer een schending

Rapporteer een overtreding

De integriteitshelpdesk van SGS wordt gecoördineerd door een onafhankelijke partner onder strikte vertrouwelijkheid. Gesprekken worden niet opgenomen.

BEL ONZE HELPDESK