Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Scannerconsultancydiensten van SGS – de marktexpertise, plaatselijke kennis en ervaring die benodigd is voor het invoeren van scannertechnologie.

Bij de invoering van scannertechnologie voor een overheidsinstantie is het essentieel dat voor de juiste technische oplossing wordt gekozen.  SGS heeft aanzienlijke ervaring met de invoering van scannertechnologie, van het definiëren van uw project, het financieren van apparatuur en de werving van personeel tot het trainen van het team dat met de apparatuur aan de slag gaat.  We hebben met verschillende overheden samengewerkt ter ondersteuning en selectie van de meest doelmatige apparatuur, die geschikt is voor zowel de handelspatronen van het klantland als de lokale omgeving.

Assistentie bij aanbestedingen

Wij helpen u bij het opstellen van de opdracht voor aanbestedingen of bij de evaluatie van de aanbiedingen. Onze SGS-specialisten werken met alle scannerproducenten. Hun deskundigheid zorgt er tijdens de evaluatie van aanbiedingen van producenten voor dat de apparatuur aansluit op uw behoeften.  

Getuigen bij testen door derden

Acceptatietesten in de fabriek (Factory Acceptance Tests (FAT)) en interne acceptatietesten (On-Site Acceptance Tests (OSAT)) zijn cruciaal tijdens de invoering van scanapparatuur. Zij beschermen uw belangen door te zorgen dat garanties die door de verkoper worden afgegeven daar waar nodig kunnen worden geactiveerd.  Wij zijn getuige tijdens FAT- en OSAT-testen op de productielocatie en op uw scanlocatie om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan technische beschrijvingen, relevante reguleringen en specificaties en dat het voldoet aan de gewenste gebruikseisen.

Audits

We hebben een uitvoerige audit ontwikkeld, die zorgt voor een betrouwbaar scansysteem en die onderhoudsfrequentie en -kwaliteit regelt. Deze omvat:

  • Operationele audits: een inspectie van de huidige logistiek, een beoordeling van de workflow van de documenten en een evaluatie van de bedieningsmedewerkers.
  • Beveiligingsaudits: stralingsveiligheid, de beveiligingsaspecten ter plaatse, zoals noodprocedures en intellectueel eigendomsrecht.
  • Technische audits: deze zorgen ervoor dat de apparatuur technisch betrouwbaar is en voldoet aan de contractuele specificaties en verplichtingen.
  • Audits op de organisatie van onderhoud.

Naast audits bieden we verschillende aanvullende diensten, zoals:

  • Invoering van technische oplossingen voor scanners, in samenwerking met de scannerproducent.
  • Inspectie van het onderhoudsprogramma, inclusief de levering en het beheer van reserveonderdelen.
  • De ontwikkeling van nieuwe en meer passende of efficiëntere procedures.
  • Training van het onderhoudsteam (opfristraining, specifieke training op zwakke punten die tijdens de audit naar voren zijn gekomen).
  • Follow-up van de onderhoudsorganisatie.

Meer informatie over scannerconsultancydiensten.