Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Projectmanagement voor scanners van SGS – wij kunnen uw ladingscannerdiensten ontwerpen, implementeren en onderhouden om nauwkeurigheid en optimale effectiviteit te garanderen.

Veiligheidsdiensten en wereldwijde douane-instanties hebben in toenemende mate behoefte aan de meest effectieve scannerdiensten voor ladingen om fraude en illegale handel te bestrijden.  SGS begrijpt dat nauwgezetheid voor zowel ontwerp als toepassing voor op scanners gebaseerde grensbeveiligingsdiensten noodzakelijk is om een optimale nauwkeurigheid en effectiviteit te garanderen.

Door onze internationale kennis en expertise zijn wij koploper in de markt voor ladingscanners; van onze expertise in de opbouw van grensbeveiligingsdiensten tot onze relaties met de scannerproducenten.  

Wij ontwerpen, implementeren en onderhouden uw scannerdiensten via de volgende stappen:

  • Wanneer u op zoek bent naar een investeerder voor een scannerproject, bieden wij flexibele oplossingen als onderdeel van ons brede scala van grensbeveiligingsdiensten. Door op te treden als investeerders in scannerprojecten, nemen wij alle financiële en technische risico's op ons via projectfinancieringsplannen zoals BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), BOT (Build, Operate, Transfer) of leaseregelingen.

  • Wij voeren op locatie een grondig haalbaarheidsonderzoek uit waarbij wij het actuele vrijgaveproces op het toegangs/-vertrekpunt beoordelen en evalueren. Wij zullen vervolgens het verkeersvolume en de fluctuaties daarin over een bepaalde periode analyseren om de verwachte volumegroei voor de komende jaren te kunnen bepalen. Een zone-/mappingonderzoek biedt informatie over de implicaties van een scannerimplementatie wat betreft de hoeveelheid werk, de impact op de omgeving en eventuele reorganisaties. Vervolgens verrichten wij een volledige analyse van de haven-, douane- en scanprocessen.

  • De scannertechnologie is doorlopend in ontwikkeling en onze ervaring in deze markt stelt ons in staat om u te helpen bij de selectie van een scanner en bij vergelijkende onderzoeken. Dankzij onze bestaande relaties met scannerproducenten kunnen wij u assisteren bij de onderhandelingen voor uw scannercontract om optimale prijs- en aankoopcondities te realiseren voor uw contracten, onderdelen en leveringen.

  • Wij begrijpen het belang van een correcte configuratie van uw scannerlocatie. Wij zullen u assisteren bij de implementatie van uw scannerlocatie, de installatie en de inbedrijfstelling van de scanner en de organisatie van de verkeersstroom om congestie te voorkomen.

  • Factory Acceptance Tests (FAT) en On-Site Acceptance Tests (OSAT) beschermen uw belangen door te garanderen dat garanties en toezeggingen door de leverancier oprecht, realistisch en correct zijn. Wij zullen als getuige bij het testen van alle apparatuur aanwezig zijn als extra controle dat deze geschikt is voor uw behoeften.

  • Wij helpen u bij de implementatie van een onderhoudsorganisatie voor de scanner zodat uw apparatuur correct onderhouden wordt.

  • Onze experts assisteren u bij de exploitatie van de scanner.

  • Het vereist ervaring en oordeelsvermogen om daarvoor de juiste specialisten, zoals beeldanalisten, te vinden. Ons team helpt u bij het vastleggen van de functiebeschrijvingen en de vereiste vaardigheden en beheert het wervingsproces vanaf de eerste selectie tot aan de sollicitatiegesprekken. De training van uw personeel is een essentieel onderdeel van het implementatieproces.  Meer informatie over de training van scannerspecialisten.