Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Onze scannertrainingen geven uw scannerpersoneel een kans de nodige praktische ervaring op te doen op verschillende gebieden, zoals beeldanalyse voor ladingsscanning en bagage- en palletscreening, radiobescherming en bedieningstraining.

Scannertechnologie wordt nu wereldwijd gebruikt om ladingen, containers, bagage en andere vracht te controleren, maar een scanner is op zich niet effectiever dan degene die de scanner bedient.  SGS is van mening dat een beeldanalist ervaren dient te zijn in het herkennen van verschillende bedreigende voorwerpen om deze snel te kunnen herkennen.

Onze scannertrainingen geven uw scannerpersoneel de kans de nodige praktische ervaring op te doen op verschillende gebieden, zoals beeldanalyse voor ladingsscanning en bagage- en palletscreening, radiobescherming en bedieningstraining.

Deze trainingen kunnen worden afgestemd op uw behoeften en aangepast worden aan de vaardigheden van de cursisten.  Onze training is een aanvulling op de basistraining van de producent en is volkomen gericht op het verbeteren van personele vaardigheden en prestaties.

Intensieve beeldanalysetraining voor vrachtscanners

Fraudesignaleringsratio's zijn afhankelijk van de kundigheid van de beeldanalist.  SGS is zich ervan bewust dat ervaring en oefening kunst baren. Daarom hebben we een reeks intensieve cursussen ontwikkeld die scannerpersoneel de kans geeft een reeks specifieke beelden te analyseren die geclassificeerd zijn naar bedreigingstype. Onze beeldanalysetraining voor vracht omvat:

  • Uitleg van het gehele beeldanalyseproces
  • Een aantal praktische voorbeelden geclassificeerd naar bedreigingstype
  • Intensieve oefening op beeldanalyses
  • Een evaluatie en presentatie van SGS-attestatie

Beeldanalysetraining voor bagage- en palletscreeners

Röntgenscanners worden wereldwijd gebruikt bij de inspectie van bagage en vracht ter controle op verborgen en verboden voorwerpen. Scanners kunnen verdachte beelden echter niet identificeren zonder vaardig en getraind personeel. Dit personeel heeft ruime opsporingservaring nodig. Voordat we aan een training beginnen, beoordelen we daarom of uw personeel de juiste kennis en eigenschappen heeft voor dit gedetailleerde analytische werk.  Tijdens deze beoordeling kijken we onder meer naar speciale opmerkingsvaardigheden, kleurenidentificatie, aandacht voor afwijkingen en visuele sluiting Deze training omvat:

  • Herkenning van bedreigende voorwerpen: identificatie van verdachte voorwerpen met complexe beelden.
  • Herkenning van voorwerpen in lagen: identificatie van verdachte voorwerpen die worden verborgen door andere objecten in beelden met meerdere lagen.

Bescherming tegen straling

Deze training biedt personeel de benodigde kennis over röntgenstraling, de grondbeginselen van stralingsveiligheid en basiskennis van een röntgenscanner

Bedieningstraining

Uitleg van de verschillende stadia van het scanproces, met nadruk op de rol van afzonderlijke medewerkers en coördinatie van elke taak en training voor het opstarten en uitschakelen van de scanner, om de gehele bedrijfsvoering te optimaliseren

Training voor herkenning van bedreigingen

Deze training introduceert medewerkers in een uitgebreide reeks bedreigende voorwerpen en hun herkenningpunten.  Bedreigingen zijn onder andere: explosieven, vuurwapens, messen, vechtsportwapens en verboden voorwerpen. Deze training wordt aangepast op het gewenste vaardigheidsniveau van uw medewerker. Onze computer-training biedt praktische ervaring met bagagescreening op verschillende niveaus van bekwaamheid.  

Neem contact met ons op om te ervaren hoe onze scannertraining de kennis van uw medewerkers kan verbeteren.