Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Exporteer goederen naar Haïti en toon aan dat ze voldoen aan relevante productnormen.

Volgens het Product Verification of Conformity (PVoC) van Haïti stelt het ministerie van Economie en Financiën dat ingevoerde producten moeten voldoen aan de technische voorschriften en normen van het land, of op de internationale equivalent daarvan. Dit programma heeft als doel de bewoners van Haïti  te beschermen tegen producten die de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu in gevaar kunnen brengen.

We helpen exporteurs met het aantonen van de naleving van de toepasbare standaarden en het verkrijgen van een Certirficate of Conformity. Een CoC  geeft toegang tot de Haïtiaanse markt, voorkomt vertragingen bij de douane en potentiële boetes of naheffingen. Elke zending goederen die onder dit programma valt, moet vóór verscheping door SGS worden gecontroleerd.

Afhankelijk van de certificeringsroute bieden wij een of een combinatie van de volgende interventies:

  • Digitale inspectie voorafgaand aan verzending
  • Bemonstering, testen en analyse in geaccrediteerde laboratoria
  • Audit van productieprocessen van goederen
  • Controle van documenten en beoordeling van de conformiteitseisen met behulp van  de toepasselijke technische normen en standaarden

De exporteurs dienen de volgende documenten in te dienen om te bevestigen dat aan de relevante (regionale of internationale) normen wordt voldaan:

  • Certificering aanvragen
  • Proforma factuur, eindfactuur
  • Testrapporten van een geaccrediteerd ISO/IEC 17025 laboratorium
  • Productmarkering/labelsjablonen

Er wordt een CoC uitgegeven om de conformiteit van een zending aan te tonen. Er wordt een non-conformiteitsrapport (NCR) afgegeven als tijdens de verificatieactiviteiten (zoals testen of inspectie) discrepanties zijn gevonden. De exporteur wordt daarvan op de hoogte gebracht en krijgt voldoende tijd om de nodige correcties aan te brengen.

Gereguleerde goederen die zonder een CoC van SGS het land binnenkomen, zullen, na goedkeuring door het hoofd van de douane en betaling van de vergoeding en boete, onderworpen zijn aan systematische lokale inspectie, bemonstering en tests. Vrijgave van de goederen zal niet worden toegestaan totdat de testresultaten acceptabelzijn.

Door tientallen jaren ervaring met het beheren van conformiteitsbeoordelingsprogramma's over de hele wereld bieden wij exporteurs efficiënte en uitgebreide oplossingen om ervoor te zorgen dat zendingen voldoen aan de lokale eisen van Haïti.

Neem contact op met uw lokale SGS-kantoor voor meer informatie.