Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Overheidsinstanties, gemeenten en andere organisaties in de openbare sector zien toe op en ondersteunen de mijnbouw, exploratie van mineralen en industriële activiteiten binnen hun bevoegdheden.

Hiervoor benodigen ze nauwkeurige en mineralogische gegevens, die via laboratoriumtests kunnen worden verkregen. SGS heeft in de hele branche een reputatie opgebouwd voor nauwkeurige en onafhankelijke externe chemische analyses, uitgevoerd voor overheden en andere klanten in de publieke sector.

Het wereldwijde laboratoriumnetwerk van SGS kent een multifunctionele, multi-disciplinaire aanpak voor het testen van de natuurlijke materialen in uw rechtsgebied. Onze goed opgeleide experts maken gebruik van beproefde technologie om u van basisgegevens over uw minerale delfstoffen te voorzien, deze te inventariseren en te documenteren. De beproefde projectmanagement vaardigheden van SGS en de erkende uitgangspunten zorgen ervoor dat uw testresultaten ethisch verantwoord en transparant zijn, en het algemeen welzijn bevorderen. Onze testdienst voor natuurlijke materialen omvat:

  • Chemische analyse
  • MMI™-analyse (Mobile Metal Ion, mobiel metaalion-onderzoek) 
  • Geochemische analyse
  • Fysiek testen
  • Dienstverlening omtrent de afwatering van zuur gesteente
  • Mobiele laboratoria en laboratoria op locatie
  • Databasebeheer & mapping
  • Gegevensopslag

Wordt partner van SGS om zeker te zijn van betrouwbare testgegevens, die erkend en geaccepteerd worden door alle belanghebbenden in uw rechtsgebied.