Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Wettelijk verplichte inspecties die onderzoeken of bedrijven aan nationale normen en voorschriften voldoen, zijn op hun beurt zelf ook onderworpen aan kwaliteitscontrole en inspectie rondom kwaliteitsborging.

In de wetenschap dat er geen algemeen geldige oplossingen voor deze uitdaging bestaat, biedt SGS een flexibel programma voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontroles voor wettelijk verplichte inspectieprogramma's aan dat op specifieke lokale behoeften afgestemd kan worden. 

Kwaliteitscontrole

Een kerncomponent in onze kwaliteitscontrole-inspecties is de beoordeling van het inspecterende personeel om veilig te stellen dat dit de geleverde diensten zodanig verricht dat op een consistente manier aan de eisen van de klanten en de wettelijke verplichtingen voldaan wordt. Wij zullen er ook op gespitst zijn om daadwerkelijke of potentiële zwakke punten in de uitvoering van wettelijk verplichte inspecties aan het licht te brengen zodat uw inspectieteam

  • in staat is om op eventuele veranderingen in de werkprocessen van de klant te reageren.
  • in staat is om zijn vaardigheden aan te passen en te ontwikkelen, wanneer veranderingen in de wetgeving dit noodzakelijk maken - bijv. wanneer administratieve processen gewijzigd worden.

Kwaliteitsborging

Onze diensten op het gebied van inspectie rondom kwaliteitsborging zijn gericht op manieren waarop training het inspectieproces zou kunnen verbeteren en wij implementeren daarvoor namens u interne of externe trainingsprogramma's over onderwerpen zoals:

  • Inspectiecriteria
  • Updates van IT-systemen
  • Administratieve processen

Wij brengen ook verslag uit over het onderhoud en de kalibratie van apparatuur, zodat u ervan verzekerd bent dat uw deskundige en ervaren inspecteurs kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid en efficiency van hun technologische hulpmiddelen.

Neem vandaag nog contact op met SGS om erachter te komen hoe wij u van dienst kunnen zijn bij de vervulling van uw speciale behoeften op het gebied van inspecties. De opleiding, training en beoordeling van ons personeel ligt op hetzelfde hoge niveau als bij de personen die wij inspecteren. U kunt er dus zeker van zijn dat wij diensten van klasse leveren.