Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Voor veilig geteste en geïnspecteerde auto's is goed onderhouden en accuraat gekalibreerde testapparatuur van vitaal belang.

Dat is de reden waarom SGS een dienst aanbiedt waarmee wij ervoor zorgen dat uw autotestapparatuur nauwkeurig en efficiënt meet en werkt.

Onze kalibratie- en verificatiediensten voor testapparatuur garanderen dat de apparatuur in uw teststraat correct functioneert. Wij kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn bij kalibratie, verificatie en onderhoud van apparatuur voor:

 • Verlichting
 • Emissie
 • Geluidsemissie
 • Slipgevaar
 • Ophanging
 • Rem(banken)
 • Vertragingsmeters
 • De IT-hard- en -software van de teststraat

Met een IT-mastersysteem dat uw teststraatapparatuur bewaakt, kan SGS u een compleet proces van begin tot eind aanbieden zodat het aantal directe interventies door de inspecteur geminimaliseerd kan worden. Dit aan uw teststraatapparatuur gekoppelde IT-systeem biedt een aantal significante voordelen. Het zal bijvoorbeeld:

 • automatisch data vastleggen
 • de productiemethodes optimaliseren door introductie van een geïntegreerde teststraat en de mogelijkheid om auto's van teststraat te laten wisselen
 • de uitvoering van de inspectie door de inspecteur controleren en subjectieve beoordelingen zoveel mogelijk minimaliseren 
 • een volledig transparant, vastgelegd en traceerbaar testresultaat opleveren
 • de basis vormen voor toegenomen zekerheid en verbeterde kwaliteitsborging in het testproces
 • de consistentie in de uitkomsten van meerdere teststraten veiligstellen
 • inspecteurs attent maken op fouten en storingen in de testapparatuur en - indien mogelijk - automatisch een herstelactie aanvragen

Periodiek onderhoud

Het IT-systeem bevat informatie over de tijdstippen waarop routineonderhoud en kalibraties van de apparatuur zouden moeten plaatsvinden en het zal zo nodig het technisch personeel daarop attent maken. Voor elk item worden de onderhouds- en kalibratie-intervallen geprogrammeerd.

Na afronding van het onderhoudswerk worden een volledig rapport en de vereiste kalibratiecertificaten afgegeven. Deze certificaten verwijzen naar de gebruikte kalibratienormen en garanderen de traceerbaarheid volgens de nationale en internationale normen. Uw technische personeel controleert en evalueert de certificaten en na acceptatie wordt een kopie gearchiveerd.

Verzekerde consistentie

SGS heeft een verificatiesysteem voor testapparatuur ontwikkeld dat de beste garantie voor consistentie biedt en de inzetbaarheid optimaliseert. Het zorgt ervoor dat u volledig vertrouwen kunt stellen in de validiteit van uw testapparatuur.