Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Toezichthouders en overheidsinstanties dienen toe te zien op de naleving van wetgeving door taxibedrijven.

Dit omvat o.a. de correcte kalibratie van taximeters. Als wereldleider op het gebied van test-, kalibratie- en verificatiediensten beschikt SGS over de faciliteiten en deskundigheid om veilig te stellen dat taxi's correcte ritprijzen in rekening brengen.

Volledig getrainde inspecteurs voeren de testprocedures voor deze handhavingsapparaten uit en controleren de kalibratie van snelheids-, afstands- en tijdmeting. Wij kunnen één of meerdere testfaciliteiten inrichten op elke geografische locatie die u wenst. Wij leveren de apparatuur en deskundig personeel en zorgen ervoor dat de inspecties en testprocedures nauwkeurig en tijdig verricht worden.

Wij verzamelen de informatie over uw taximeters en voeren deze in een centrale database in. U kunt deze informatie gebruiken om te voldoen aan verzoeken van regelgevende instanties en om na te gaan in hoeverre toegelaten taximeterinstallateurs aan de gestelde eisen voldoen. Een volledig conform wagenpark biedt regelgevende en toezichthoudende instanties de zekerheid dat de eindgebruiker een veilig en comfortabel reisalternatief geboden wordt tegen een ritprijs die in overeenstemming is met het toegestane tarief.

Wij, als SGS, hebben een uitgebreide ervaring en expertise in het testen van chauffeurs en voertuigen. U profiteert van onze uitgebreide hoogwaardige database die u informatie verschaft over uw chaffeurs, uw wagenpark en de mate van conformiteit en die u bovendien de mogelijkheid biedt om specifieke trends te analyseren.