Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS weet hoe belangrijk een onberispelijk gegevensbeheer is voor het welslagen van controleprogramma's voor de asbelasting.

De verkeersveiligheid en kwaliteit van het nationale wegennet staat op het spel en daarom is het van het grootste belang dat de technologie achter het programma nauwkeurige leeswaarden garandeert, de juiste boetes geeft aan voertuigen die niet aan de eisen voldoen, gegevens veilig opslaat en vroegtijdig rapporteert en analyseert.

We bieden overheden gegevensbeheeroplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften betreffende asbelastingcontroles, met inbegrip van:

  • Geautomatiseerd state-of-the-art wegen van asbelastingen van voertuigen
  • Een nauwkeurige registratie van voertuiggewichten en wanneer noodzakelijk het opleggen van relevante sancties.
  • Een veilige en precieze database ter ondersteuning van het tenuitvoerleggingsbeleid.
  • Voor gecentraliseerde weegbrugprogramma's, solide programmabeheerprocessen.
  • Voor gedecentraliseerde programma's, solide programmabeheer- en handhavingsprocessen.
  • Geïntegreerde data-oplossingen met dekking van landelijke identiteitsbewijzen, voertuigregistratie, technische controleregistratie, transportvergunningen, rijbewijzen, voor een veelvoud aan overheidsinstanties.

Van doorslaggevend belang is dat de gegevensbeheersystemen van SGS voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de gegevens in onze streng beveiligde systemen Bovendien zijn ze flexibel genoeg om gegevens niet alleen te verzamelen en op te slaan, maar om ook strafmaatregelen te initiëren voor te zwaar beladen voertuigen en om certificaten te verstrekken aan voertuigen die wel aan de voorschriften voldoen. Verder ontvangen klanten via onze systemen geregeld rapporten en analyses met betrekking tot het welslagen en de ontwikkeling van het programma.

Over de hele wereld profiteren overheidsinstanties van de samenwerking met onze gegevensbeheerspecialisten. Met een geschiedenis van ruim 125 jaar als leverancier van onafhankelijke inspectie-, controle-, test- en certificeringsdiensten, is er voor overheidsinstanties geen partner die betrouwbaarder is dan SGS.