Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De schaal en complexiteit van programma's voor asbelastingcontrole houden in dat de leveranciers van deze programma's te werk moeten gaan volgens de strengste zorgvuldigheids- en nauwkeurigheidsnormen.

SGS beschikt over een zeer ruime ervaring in de implementatie van asbelastingregeling en asbelastingbeheer, wat ons tot een vertrouwde partner maakt voor:

  • coördinatie van de vele programmacomponenten en de vele partijen die er bij zijn betrokken
  • verwerking van de enorme hoeveelheid gegevens die worden aangemaakt door iedere programma-activiteit
  • ontwerp en ontwikkeling volgens 'Green Field' van de ideale weegbrug of faciliteit voor de asbelastingcontrole, op maat voor uw specifieke omstandigheden
  • benchmark-vergelijking van bestaande activiteiten met 'best-in-class'-activiteiten

Als u samenwerkt met onze gespecialiseerde teams voor weegbrugbeheer profiteert u niet alleen van hun voorbeeldige projectbeheerscapaciteiten, maar ook van de kennis en ervaring die ze hebben vergaard door de implementatie en het beheer van programma's voor overheden over de hele wereld. Met toepassing van bedrijfs- en informatiebeheersystemen bieden ze een robuuste en complete dienstverlening met inbegrip van:

  • tallyen van beladen en lege voertuigen
  • correct wegen van beladen voertuigen op de weegbrug
  • identificeren van te zwaar beladen voertuigen en het instigeren van strafrechtelijke procedures 
  • Toepassing van geavanceerde gegevensproductie en opslagtechnologie voor het vergaren, distribueren en opslaan van gegevens ter analyse en latere besluitvorming
  • Produceren van rapporten op basis van accurate gegevens ter ondersteuning van langetermijnplanning
  • Aantrekken en opleiden van medewerkers

De implementatie en het beheer van programma's voor asbelastingcontrole vormen een vitaal hulpmiddel bij het beperken van de schade die overbeladen voertuigen veroorzaken, zowel aan het wegennet als aan de budgetten van overheidsinstanties. De deskundigheid die we op dit gebied bezitten, maakt ons tot een van de toonaangevende bedrijven in de wereld en de lessen die we hebben getrokken uit ons werk met opdrachtgevers die u voorgingen houden voor u in dat u minder risico's loopt bij de levering van uw programma voor asbelastingcontrole, een meer doelmatige aanpak van uw huidige problemen en een uiterst efficiënte en intelligente gegevensanalyse voor de informatieverstrekking betreffende asbelastingwetgeving in uw land.