Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Te zwaar beladen vrachtwagens en bussen vormen een gevaar uit het oogpunt van verkeersveiligheid en veroorzaken vroegtijdige slijtage aan wegen en andere infrastructuur zoals bruggen en gebouwen. Dit leidt tot hogere kosten voor de overheid wat betreft bouw en aanleg, rehabilitatie en onderhoud evenals de kosten voor arbeid en materialen.

Er zijn tegenwoordig wegenbouwaannemers die weigeren om garanties te verstrekken voor wegen tenzij ze verzekerd zijn van een adequate handhaving van de asbelasting. In bepaalde landen worden weegbruggen ook beschouwd als een mogelijke bron van corruptie en een handelsbelemmering, vooral op belangrijke handelstrajecten. De dienst voor de controle van asbelasting van voertuigen, gecombineerd met weegbrugbeheer en adviesdiensten, kunnen overheidsinstanties (voor hoofdwegen, secundaire wegen, kleine wegen en stadswegen) voorzien van de onafhankelijke deskundigheid en waarborgen die nodig zijn voor de aanpak van vrachtwagens en bussen met buitensporig hoge asbelastingen, voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en voor het plannen van wegenaanleg en infrastructuur. Onze advies- en beheerdiensten zijn ontworpen ter waarborging van een geharmonieerd beleidspakket, regelgeving- en handhavingsmaatregelen, in combinatie met de nieuwe informatie en technologie. Van het ontwerp van scratch van een centrum voor asbelastingcontrole, aangepast aan en geschikt voor uw specifieke omgeving, tot het uitbreiden en benchmarken van bestaande weegstations en bedrijfsvoering tot op het allerhoogste niveau.

Onze diensten omvatten vaste weegstations en schalen maar ook mobiele installaties op een 24/7/365-basis.

SGS kan u helpen vaste of mobiele schalen in werking te stellen, bij het bemannen en gebruiken van weegbruggen aan het punt van invoer, zoals havens en grenzen plus uiteenlopende strategische locaties langs hoofdwegen en alternatieve routes, vooral langs doorgaande handelswegen. Weegbrugactiviteiten zijn ook bijzonder bruikbaar op het moment dat vrachtwagens een fabriek of depot verlaten, voor het vaststellen van haventarieven, voor het veilig gebruik van materieel voor goederenoverslag en bij de douane. We zorgen voor toegang op verschillende niveaus voor en achter de schalen, weegapparatuur, voor wegen van enkelvoudige assen, groepaswegen, wegen in beweging (langzame en hoge snelhei), nauwkeurig wegen geregistreerd op CCTV, data-integriteit en transmissie naar een client-server of datacentrum.

We maken tevens gebruik van de gelegenheid om de landidentiteit te checken, evenals voertuigregistratie, weggeschiktheid, vervoersvergunning en rijbewijs.

Ga met SGS in zee en u weet zeker dat u:

  • moderne en aangepaste statische en mobiele weegvoorzieningen, testapparatuur en -methoden in huis haalt
  • efficiënte IT-infrastructuur gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten wat betreft inspecties van de asbelastingcontrole van voertuigen
  • Training medewerkers en management
  • Beheren van een plan voor publieke verbindingen

Onze programma's voor de controle van asbelasting van voertuigen zijn primair gericht op de voornaamste risicogebieden, daarna volgt de rest van het wagenpark. Maar er is geen standaardoplossing: iedere implementatie wordt op maat afgestemd op uw specifieke behoeften.