Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Zorg voor naleving van het e-waste-beheer met SGS Renovo™ – een door de overheid goedgekeurd programma voor de controle, het beheer en de afdanking van elektrisch en elektronisch afval en banden in Ivoorkust.

Met tonnen e-waste die jaarlijks wereldwijd worden afgedankt, brengt het toegenomen volume en de complexiteit van e-waste-materialen ernstige risico's voor het milieu en de gezondheid met zich mee. Om u te helpen het probleem van e-waste aan te pakken, hebben we SGS Renovo Ivoorkust ontwikkeld, een kant-en-klare oplossing die met eigen middelen wordt gerealiseerd voor de ondersteuning en financiering van een e-waste-beheersysteem op nationaal niveau.

We zijn door de overheid geselecteerd om namens Ivoorkust een voorafgaande milieuheffing te innen op alle elektrische apparatuur (EEA) en banden zoals bepaald in Décret 2017-217. We zijn ook bevoegd om fysieke inspecties en controles uit te voeren in het land van uitvoer op EEA en banden die als gebruikt zijn aangegeven.

Waarom kiezen voor het SGS Renovo Ivoorkust-programma?

Onze oplossing voor e-waste-beheer bestaat uit drie modules en biedt u:

  • Fysieke inspecties: uitgevoerd in het land van oorsprong om ervoor te zorgen dat de als gebruikt aangegeven EEA geen e-waste is en dat geen e-waste het land van bestemming binnenkomt zonder toestemming (overeenkomstig het Verdrag van Bazel)
  • Documentcontrole: uitgevoerd in het land van oorsprong op gedeclareerde afvalitems, in overeenstemming met het Verdrag van Bazel voor grensoverschrijdende zendingen
  • Inning van de milieuheffing: op alle geïmporteerde EEA en banden zoals bepaald in Décret 2017-217, waarbij de fondsen worden overgemaakt naar de overheid van het land van bestemming om een inkomstenstroom te garanderen waarmee de recyclinginstallatie wordt gefinancierd
  • Hulp bij de ontwikkeling van infrastructuur voor e-waste-beheer: in het land van bestemming, wat de risico's voor het milieu en de gezondheid zal verminderen en directe en indirecte werkgelegenheid zal opleveren

SGS Renovo helpt te garanderen dat gebruikte EEA en banden die naar Ivoorkust worden verscheept, geen afval zijn. Alle EEA en banden die naar Ivoorkust worden uitgevoerd, moeten worden geregistreerd op het SGS Exporter Portal.

Hiermee kunnen exporteurs:

  • Een elektronisch milieuaangifteformulier aanmaken: een lijst van alle goederen die onder een specifieke zending moeten worden geleverd
  • Aan de regelgeving van de overheid voldoen: wat betreft de betaling van de milieuheffing

U kunt producten registreren, de milieuheffing betalen en ontvangstbewijzen van certificaten krijgen op het SGS Exporter Portal-platform

SGS Renovo-programma – erkend door de regering van Ivoorkust

Als wereldleider op het gebied van inspectie, analyse, controle en certificering beschikken we over zowel de ervaring als de infrastructuur voor alle taken die van essentieel belang zijn voor een effectief afvalbeheer.

De implementatie van SGS Renovo toont aan dat de regering van Ivoorkust werk wil maken van:

  • De aanpak van het probleem van grensoverschrijdende bewegingen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
  • De vermindering van de risico's die gepaard gaan met producten aan het einde van hun levenscyclus (EoL) die de bodem, het grondwater en de voedselketen aantasten
  • Het leveren van een bijdrage aan de wereldwijde inspanningen om de negatieve gevolgen van e-waste te verminderen, in lijn met de internationale beloftes van Ivoorkust tijdens de COP21 om het milieu te beschermen

De regering van Ivoorkust treedt op via het Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Dat zal ervoor zorgen dat de douanediensten van Ivoorkust de milieuheffing en de betaling van de registratiekosten kunnen bevestigen voor alle producten die onder het SGS Renovo-programma vallen. Dit zal gebeuren vóór de vrijgave van de producten door de douanecontrole.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze SGS Renovo Ivoorkust-oplossing voor het beheer van e-waste.