Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De biomassaverificatie- en certificeringsdiensten van SGS zorgen ervoor dat er op duurzame wijze biobrandstoffen geproduceerd worden. Bel vandaag nog met ons ervaren verificatieteam.

Als biomassa en zijn bijproducten toegepast worden als alternatieve brandstof, kan dit de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Maar niet alle biobrandstoffen zorgen voor hetzelfde voordeel voor het milieu. Productietechnieken en transport kunnen onnodig van invloed zijn op het milieu en in sommige gevallen kan biobrandstofproductie concurreren met lokale voedselgewassen.

Om niet alleen te zorgen voor kwaliteit, maar ook voor duurzame productie, is biomassaverificatie essentieel. We zijn pioniers op het gebied van de ontwikkeling van verificatie- en certificeringssystemen die biomassaduurzaamheid onderkennen. Onze biomassaverificaties doen dienst als onafhankelijke documentatie dat uw producten duurzaam geproduceerd en toegepast worden. Het is het bewijs dat u voldoet aan alle internationale wettelijke eisen. We kunnen onze verificatiediensten ook aanpassen aan de desbetreffende plaatselijke wettelijke eisen.

Onder onze duurzame biomassaverificatie vallen:

  • Vaste biobrandstof (houtproducten en landbouwresiduen, inclusief certificering van de kwaliteit van houten pallets en houtsnippers)
  • Energiegewassen (palmoile, jatropha)
  • Alternatieve brandstoffen (biodiesel, bio-ethanol)
  • Resten en afval die gebruikt worden voor energie-opwekking
  • Biomassa die gebruikt wordt voor emissieverlagende projecten met Clean Development Mechanisms waarmee ontwikkelingslanden kunnen handelen of broeikasgassencredits kunnen verkopen aan andere landen.

We voeren audits uit van uw productiefaciliteiten en beoordelen in iedere fase van uw toeleveringsketen de invloed op het milieu om de energie- en koolstofbalans te berekenen. Onze teams van deskundigen onderzoeken productie - van landbouw, verbouw en grondstoffen, tot transportmethoden en gebruikte brandstoffen.

Met onze biomassaverificatie- en certificeringsdiensten kunt u profiteren van internationale markten die uw biomassa als duurzaam zien. Met onze definitieve verificatieverklaring kunt u voldoen aan de relevante doelstellingen betreffende hernieuwbare energie en kunt u in aanmerking komen voor de financiële steun en investeringen die beschikbaar zijn voor uw branche.

Met biomassaverificatie handhaaft u de lokale biodiversiteit, moedigt u eerlijke handel van producten aan en draagt u bij aan emissiehandelschema Belt u vandaag nog met ons geaccrediteerde team en laat zien dat u uw milieucertificeringen serieus neemt.