Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS Laroute biedt additievenbehandeling voor brandstoffen aan om ladingeigenaren te helpen bij het oplossen van handlingproblemen en om aan specifieke contractuele eisen te voldoen.

Het oplossen van handlingproblemen

Handlingproblemen hebben voornamelijk betrekking op ruwe aardolie, stookolie en vacuümgasolie. De meest frequent gevaagde behandelingen hebben betrekking op het vloeipunt.

 • Vloeipuntbehandeling
  Petroleumproducten en ruwe aardolie met hoge vloeipunten vereisen een zorgvuldige handling zodra de omgevingstemperaturen lager zijn dan de Wax Appearance Temperature (WAT). Het is dan belangrijk om de verstoppingsproblemen te voorkomen die zich kunnen voordoen bij bepaalde transportmethodes of door de omstandigheden op de eindbestemming. Voorbeelden hiervan:
  • Olie die over een bergrug wordt getransporteerd, waarbij de pijpleidingexploitant restricties voor het vloeipunt oplegt om de kans op leidingverstopping te beperken of
  • Olie die via een SBM naar een onderzeese pijpleiding wordt geleverd. In dit geval is het belangrijk om het vloeipunt van de geleverde olie ruim onder de zeewatertemperatuur te houden om paraffineafzetting en uiteindelijke verstopping van de pijpleiding te vermijden.

Veiligheidsoverwegingen

 • H2S scavenging
  Waterstofsulfide (H2S) is van nature aanwezig in zure ruwe aardolie en concentreert zich tijdens het raffinageproces ook in de zwaardere stookoliën. Deze concentratie van H2S maakt vervoer en handling van deze olie extreem gevaarlijk. Het H2S-gevaar heeft in veel delen van de wereld lokale restricties tot gevolg gehad, die opgelegd worden door rederijen, haveninstanties, olieterminals en de leiding van oliemaatschappijen.

Naleving van contractuele vereisten

Ruwe aardolie en petroleumproducten worden vaak verhandeld volgens lokale specificaties en eisen. Wanneer olie buiten deze regio's wordt verkocht, bestaat de mogelijkheid dat de olie behandeld moet worden om te voldoen aan de eisen op de markt van de afnemer.

Regeringen leggen afhankelijk van de seizoenen uiteenlopende restricties op voor de specificaties, waardoor de olie beter handelbaar is onder de gegeven omstandigheden. Deze specificaties kunnen per locatie en seizoen verschillen. Oliehandelaren kopen daarom gasolie van basiskwaliteit in en brengen deze via blending op de specificatie die zij nodig hebben om te voldoen aan de voorwaarden in hun verkoopcontracten. Dit proces kan heel eenvoudig of heel complex zijn, afhankelijk van de specificaties waaraan voldaan moet worden en de verbeteringen die daarvoor moeten plaatsvinden.

De behandeling die uitgevoerd moeten worden vanwege de contractuele specificaties, verhoogt over het algemeen op een of twee manieren de waarde van de lading:

 • Waardestijging door verbetering van de verhandelbaarheid van de olie, omdat de additieven minder kosten dan de waardestijging
 • Een investering in additieven is noodzakelijk om de voldoen aan de lokale marktspecificaties.

Waarom SGS Laroute?

Wij zijn wereldleider op het gebied van additievenbehandeling en zijn actief in export- en importhavens in de voormalige Sovjetunie (FSU), het Midden-Oosten, Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika. Onze diensten zijn uniek: geen enkel ander bedrijf biedt dezelfde geografische dekking, beschikbare voorraden, uitrusting en haventoegang.

Wij behandelen momenteel op jaarbasis meer dan 40 miljoen MT ruwe olie en petroleumproducten. Wij zijn actief in 36 landen met een additievenvoorraad die afgestemd is op de lokale marktbehoeften.

Lees hier hoe brandstofbehandeling van SGS Laroute uw bedrijfsvoering kunnen ondersteunen.