Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Handeldrijven met erts, steenkool, biobrandstoffen, staal en meststoffen is een complex en gespecialiseerd proces waarbij diverse belanghebbenden betrokken zijn, zodat het essentieel is de daarmee samenhangende risico's die effect op de handel hebben te beoordelen en te verkleinen.

Elke stap van het handelsproces moet onderzocht worden, van het beheer van voorraden, de uitvoering van analyses en de verschaffing van kredietbrieven en handelskredietverzekeringen, tot het verzamelen van de benodigde documenten om kwaliteit en kwantiteit te beoordelen en de noodzakelijke import- en exportvergunningen te verkrijgen.

Risicobeheer in samenhang met handel en de financiering van handel is een complex proces waarvoor praktische, objectieve planning nodig is. Iedere handelsindustrie kent haar eigen uitdagingen en SGS heeft een netwerk van specialisten op elk gebied dat u over de hele wereld van dienst kan zijn. Meer informatie.