Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Deze training is een introductie in de beginselen van auditing op geïntegreerde beheersystemen.

Het doel van deze training is u de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen voor het uitvoeren van interne audits op alle 3 standaarden en een bijdrage te leveren aan de voortdurende verbetering van het managementsysteem. Van afgevaardigden wordt verwacht dat ze over kennis van kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsaudits binnen organisaties beschikken om aan deze training te kunnen deelnemen. Deze achtergrondkennis wordt verstrekt in de relevante bewustmakingstrainingen voor ISO 14001, ISO 9001 en OHSAS.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Het doel en de structuur van ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 toelichten
  • Omschrijven wat de verantwoordelijkheden van een interne auditor zijn en welke rol een interne audit vervult bij het onderhouden en verbeteren van managementsystemen in overeenstemming met deze drie normen
  • Uitleggen welke beginselen, procedures en technieken worden gebruikt bij het beoordelen en omgaan met de diverse aspecten en effecten, met inbegrip van hun belang voor auditors van geïntegreerde managementsystemen
  • Een plan voor een interne audit opstellen, audit-informatie verzamelen via observatie, interviews en het steekproefsgewijs natrekken van documenten en dossiers
  • Feitelijke verslagen schrijven die tot verdere verbetering van de doelmatigheid van het managementsysteem kunnen bijdragen
  • Suggesties doen voor het controleren van de effectiviteit van corrigerende maatregelen

De training bestaat uit presentaties, workshops en rollenspeloefeningen.

Neem nu contact op met SGS voor meer informatie over onze trainingen tot interne auditor volgens ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.