Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Garantie-audits van SGS - Bevorder de klanttevredenheid, beperk en beheers de kosten van garantiereparaties en identificeer nieuwe zakelijke kansen.

OEM's zijn afhankelijk van het dealernetwerk voor de implementatie van garantieprogramma's en zijn verantwoordelijk voor het uitgevoerde werk. Garantiekwesties kunnen veel last veroorzaken en kunnen ertoe leiden dat klanten ontevreden worden over het merk. Om deze problemen te voorkomen moet het dealernetwerk optimaal betrokken zijn bij een ingewikkeld proces dat over 3 à 4 schijven kan lopen wat betreft informatie, onderdelen, service en facturering. Een goed functionerende afwikkeling van garantiekwesties kan een garantieclaim tot een zakelijke kans maken.

Om dit te realiseren wordt via onze garantie-audits een volledig beeld gecreëerd van de dealeractiviteiten, van de gecontroleerde reparatie en van de effectiviteit van alle processen binnen het bedrijf van de dealer. We onderzoeken voor u desgewenst garantiekwesties en overbestedingen met behulp van een auditprogramma dat:

 • Dealers identificeert op basis van de door de OEM of SGS berekende sleutelprestatie-indicatoren (KPI's).
 • Claims analyseert om na te gaan welke een audit behoeven, ondersteund met de door SGS zelf ontwikkelde software 'autoCARS' 
 • Audits op locatie uitvoert van faciliteiten, processen, procedures en technische kwesties.
 • Een analyse maakt van de consistentie van de claim t.o.v. de reparatie-instructie
 • Tegenstrijdigheden of afwijkingen opspoort en verklaart
 • Afwijkingen van afgesproken procedures belicht
 • Rapportageprocedures controleert
 • Verbeteringen bewaakt

Door de uitgaven te onderzoeken, kan overbesteding worden voorkomen, worden processen gestroomlijnd en kunnen de opvattingen van de klanten over uw merk tegen beschadiging beschermd worden. Hierdoor kunt u de garantieprocessen bij de dealer beter aansturen door uitbetalingen eerst te toetsen of door audits en/of controles na de uitbetalingen.

Onze dienstverlening dekt de gehele garantieafwikkelingsketen:

 • Garantieproces, consultancy en training
 • Ondersteuning van toestemming vooraf
 • Screenen van uitbetaalde claims
 • Garantiecontrole door consultants
 • Geformaliseerde garantie-audits

De voordelen van garantie-audits door SGS

We verlenen een service die de effectiviteit van garantie-audits en controles optimaliseert. Onze garantie-auditors en autogarantieadviseurs bezitten een diepgaande technische kennis van de autobranche en begrijpen de processen en procedures van de OEM. We benutten onze deskundigheid om elk aspect van onze garantie-audits af te stemmen op de behoeften van uw organisatie.

Onze audits bieden een alternatieve methode voor het controleren van de prestaties van de dealers en helpen u een goed evenwicht te vinden tussen audits, hotlines voordat goedkeuring verleend wordt en het screenen van claims.

Neem contact op met SGS voor meer informatie over garantie-audits.