Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De automobiel consulting diensten en automobielconnector systeem testen van SGS helpen u voldoen aan de reguleringen van de industrie.

Onze laboratoria voor testen en kalibraties, met accreditatie van ISO/IEC 17025, richten zich op de betrouwbaarheid en veiligheidsaspecten van de fabricage van onderdelen en voertuigen. Dit betekent dat wij met behulp van omgevingssimulatie zelfs de kleinste items onderzoeken, zoals individuele automobielconnectors, om er voor te zorgen dat deze voldoen aan de relevante reguleringen.

Wij voeren onze testen uit conform de normen van de Internationale elektrotechnische commissie, zoals IEC 60512 en IEC 60352. Wij zijn echter ook flexibel genoeg om onze testprocedures aan te passen aan uw specifieke behoeften en configuraties.

Onze deskundige consultants kunnen u richtlijnen en advies bieden over niet gestandaardiseerde speciale testen. Wij hebben ook de kennis en deskundigheid van de industrie om:

  • Een aangepast testprogramma op te stellen volgens goedgekeurde normen zoals DIN - Deutsches Institut für Normung (Duitse instelling voor normalisering), IEC
  • Testen uit te voeren met contacttechnologie (bijv. bijtende corrosie, microfrictie)
  • Een precieze analyse uit te voeren van testfouten en mogelijke verbeteringen voorstellen
  • Accurate documenten te voorzien over testresultaten, plus certificering
  • Onze omgevingssimulatie en functionele testapparatuur te gebruiken

Neem nu contact op met SGS om te leren hoe onze adviesdiensten voor connectorsystemen u kunnen helpen voldoen aan nationale en internationale vereisten.