Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De voertuigemissietesten en meetdiensten van SGS verzekeren conformiteit met normen voor auto-emissies en brandstofverbruik, inclusief de verplichte emissiereguleringen van de Europese Unie.

Door testen uit te voeren van auto-emissies, kunnen wij helpen verzekeren dat uw voertuigen binnen de gepaste wettelijke limieten blijven voor emissie van luchtverontreinigende stoffen zoals:

• Koolstofmonoxide (CO)
• Totale koolwaterstof (THC)
• Niet-methaanhoudende koolwaterstof (NMHC)
• stikstofmonoxides en stikstofdioxide (de stikstofoxides, NOx)
• Partikelmaterie (PM) en partikelhoeveelheid (PN) emissies
• Dieselrook

Wij kunnen ook het aangegeven brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden (koolstofdioxide) verifiëren en u op aanvraag helpen met duurzaamheidstesten (om bijv. slijtagefactoren te bepalen) Wij bieden ook emissietesten voor voertuigen die Liquefied Petroleum Gas (LPG) en Compressed Natural Gas (CNG) gebruiken.

Daarnaast leveren we een reeks diensten voor automobielemissie-consulting en deskundigheid en ervaring in verscheidene emissiecontroletechnologieën. Deze omvatten katalysators en systemen die verdampingscontrole regelen en brandstof en uitlaatgasrecirculatiesystemen.

Neem nu contact op met SGS om te leren hoe emissietesten u kunnen helpen de toepasselijke internationale wetgevingen na te leven.