Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De meting en analyse van emissies is noodzakelijk om veilig te stellen dat de bepalingen in emissievergunningen en wettelijke limieten nageleefd worden. Zij kunnen ook uitgevoerd worden voor prestatieindicatoren of om basisgegevens of evaluatiegegevens te verzamelen.

SGS verricht metingen van emissies bij schoorstenen en fakkelinstallaties in een breed scala van industrieën.

Geaccrediteerde emissiemetingen door SGS

SGS levert volgens ISO 17025 geaccrediteerde metingen voor schoorsteenemissies die gewoonlijk verplicht zijn in het kader van de geïntegreerde maatregelen voor de preventie van vervuilingen (IPPC) en van de toetsing van wetsnalevingen.

Wij bieden emissiemetingen aan voor de volgende installaties:

 • Elektriciteitscentrales
 • Verbrandingsinstallaties (vast of vloeibaar afval, MSW, ziekenhuizen of industriële emissies)
 • Afvalverbranding 
 • Installaties in de olie-, gas- en chemische industrie
 • Raffinaderijen
 • Vuilstortfaciliteiten (fakkels en motoren)
 • Farmaceutische fabrieken
 • Cementfabrieken
 • Metaalfabrieken
 • Metaalbewerkingsbedrijven
 • Asfaltfabrieken
 • Papierproducenten
 • Glasproducenten
 • Staalproducenten
 • Levensmiddelenproducenten
 • Mineralenverwerkers

Bovendien kunnen wij onze klanten de volgende diensten aanbieden:

 • Kalibratie van CEMS
 • Geautomatiseerde verspreidingsmodellen
 • Efficiencyproeven voor emissiereducties

Lees meer over de vraag hoe de emissiemetingen van SGS u kunnen helpen om te voldoen aan de bepalingen in emissievergunningen en aan wettelijke limieten.