Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Als marine brandstof verbrand is, is het van essentieel belang te zorgen dat het afgewerkte afval en de slib verwerkt worden volgens de regels.

SGS kan u helpen te zorgen dat uw afgewerkte afval en slib correct verwijderd worden door uw scheepscontractanten en op de juiste wijze afgewerkt of hergebruikt worden.

Afgewerkt afval en slib zijn de olieachtige afvalstromen die overblijven van ladingsactivi

teiten en het zuiveringsproces van bunkerstookolie. Dit kan echter ook een combinatie zijn van verwijderde vloeistoffen na reiniging van bunker en laadtank en een mix van smeermiddelen en vetten. Het is voor zowel eigenaars en managers van een scheepsvloot als ecologen van belang te zorgen dat deze afvalproducten correct verwijderd worden van schepen.

Afhankelijk van de eigenschappen, bestaan er verschillen in de manier waarop afgewerkt afval en slib verwijderd worden en in hun potentieel voor hergebruik. Afgewerkt afval beschikt over een redelijk hoog niveau recycleerbare olie en wordt daarom meestal aan land gepompt voor afwatering en herstel. Slib bevat veel minder recycleerbare olie. Dit wordt meestal aan land gepompt met slibpompen in gelicenceerde afvalverwerkingsfaciliteiten.

SGS kan toezicht houden op het verwerken van afgewerkt afval en slib van uw schepen en controleren of ieder onderdeel van het proces op de meest kosteneffectieve wijze wordt uitgevoerd, zonder omzeilingen en met maximaal herstel van recycleerbare olie.

Lees meer over hoe SGS u kan helpen met het verwerken van afgewerkt afval en slib.