Diensten

Wij helpen u graag met uw vragen over circulair bouwen. Hiervoor bieden we onder meer de volgende mogelijkheden. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Advies over recycling en hergebruiksmogelijkheden van bouwmaterialen en bouwproducten

De vraag naar gerecyclede materialen neemt toe. Wij doen onderzoek naar diverse recyclingmogelijkheden van bouw- en sloopafval en reststoffen uit industriële processen, voor gebruik als secundaire bouwstoffen. Zo kunt u de hoeveelheid gerecycled materiaal in uw product optimaliseren, zorgdragen voor de juiste verwerking na gebruik en afval voorkomen.

Organiseren van recyclingsystemen

De markt vraagt steeds meer garanties voor terugname en recycling. Wij geven advies over het opzetten van retourname en recyclingsystemen voor bouwproducten.

Materiaalonderzoek van reststromen

In ons geaccrediteerd laboratorium testen en analyseren we bouwmaterialen en -producten. We adviseren over toepassingsmogelijkheden op basis van de bepaalde eigenschappen.

Ontwikkelen van innovatieve producten of toepassingen

We bieden innovatieve en creatieve oplossingen voor slimmere, duurzamere bouwmaterialen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van zwavelbeton, beton met phase-change materials of self-healing asfalt.

Concrete Sustainability Council-certificering (CSC) voor het aantonen van een verantwoorde productie van beton

Toont de duurzame productiemethode aan voor een verantwoorde herkomst van beton, cement en toeslagmaterialen met CSC-certificering. Het certificaat is een betrouwbaar, onafhankelijk bewijs dat aan klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden getoond kan worden.

Technische kwaliteit en (rest)levensduur van bouwmaterialen en -producten bepalen

Om de mogelijkheden voor hergebruik en recycling te bepalen, verschaffen we inzicht in de staat en de (rest)levensduur van de producten en materialen in gebouwen en infrastructurele werken . Hierbij maken we gebruik van onze unieke kennis over materialen.

Toetsing aan regelgeving

Circulaire bouwmaterialen moeten (ook) voldoen aan regelgeving. We testen diverse bouwmaterialen en -producten in ons geaccrediteerd laboratorium en toetsen aan relevante regelgeving, waaronder Europese eisen voor CE-markering.

Bepalen van de milieuprestatie van bouwproducten (LCA/MKI, MPG, NMD, Circulariteitsindex)

Klanten vragen om duurzaamheid aan te tonen en milieuprestaties inzichtelijk te maken. Hiervoor bieden wij diverse services, zoals LCA-berekeningen en C2C-certificering van uw bouwproducten, evenals complete consultancy op het gebied van duurzaamheid.

Materiaalpaspoorten opstellen

Paspoorten voor gebouwen, constructies en producten bieden informatie om de mogelijkheden voor hergebruik en recycling zo goed mogelijk te beoordelen. Onze gebouwinventarisaties zijn een belangrijke bron van gegevens. We zijn betrokken bij de ontwikkeling en het gebruik van materiaalpaspoorten.

Beoordeling volgens BREEAM, GPR

Wilt u een duurzaamheidscertificaat halen of alleen een indicatie van de duurzaamheidsfactor van uw gebouwen? Wij kunnen uw gebouwen beoordelen met BREEAM of GPR. Met deze kennis zorgen we er ook voor dat uw oplossing wordt afgestemd op de duurzaamheidseisen voor gebouwen.

Begeleiding bij circulair slopen

Bij de sloop van gebouwen komen veel (kostbare) producten en grondstoffen vrij, die kunnen worden hergebruikt. Aan de hand van de inventarisatie van het gebouw, wordt een plan van aanpak en een sloopplan opgesteld. Samen met onze opdrachtgevers en andere betrokken partijen onderzoeken we de mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik.

Circulaire businessmodellen opstellen

Ontdekken waar kansen liggen om uw product circulair te maken? Samen met u zoeken we naar nieuwe business modellen in de keten van uw product, en helpen die verder uit te werken.

Neem contact op