Safety Culture Ladder

Persoonlijke beschermingsmiddelen Veiligheidshelmen

Kies voor veiligheidsbewustzijn met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Om veiligheidsbewustzijn te certificeren is de Veiligheidsladder ontwikkeld. Nadat het schema in beheer is gekomen bij het NEN heeft het Nederlands schema een internationaal karakter gekregen. Daarom hebben we het tegenwoordig over de Safety Culture Ladder (SCL). Op deze pagina leest u meer over veiligheidsbewustzijn en SCL-certificering

Vul dit formulier in en we nemen contact met u.

Welke SCL-producten zijn er beschikbaar?

Ontstaan Safety Culture Ladder (SCL)

Om veiligheidsbewustzijn te certificeren is bij de aanvang één product ontwikkeld, de Veiligheidsladder. Bij deze certificering moet elk jaar een volledige (100%) audit uitgevoerd worden. Omdat dit voor diverse partijen een grote eerste stap is, zijn er afgeleide varianten ontstaan. Zo is TenneT in 2016 een pilot gestart, met afgeleide varianten voor haar toeleveranciers. Op een later moment is ook binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCViB) afgesproken om deze afgeleide producten te gebruiken. 


SCL-producten 

Op dit moment zijn de onderstaande Safety Culture Ladder producten beschikbaar:

  • Safety Culture Ladder Original; hierbij wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd. Mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, heeft de organisatie recht op een SCL Original certificaat. De behaalde veiligheidstrede staat hierop vermeld.
  • Safety Culture Ladder; hierbij wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd. In jaar 2 en jaar 3 volgt een opvolgingsbezoek of wel een vervolgaudit van 40%. Mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten heeft de organisatie recht op een SCL certificaat. De behaalde veiligheidstrede staat hierop vermeld.
  • Safety Culture Ladder Light; hierbij start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats. Deze optie geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.
  • Approved Self Assessment; dit is een zelfevaluatie die door de organisatie zelf uitgevoerd wordt. SGS controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd. Hier wordt geen statement afgegeven en zodoende is er ook geen ‘trede indicatie’.

 

Waarom zou u investeren in veiligheidsbewustzijn?

Wat is de noodzaak voor organisaties om te kiezen voor veiligheidsbewustzijn?

Iedereen in de organisatie krijgt op een bepaalde manier te maken met veiligheid. Door het creëren van bewustwording bij uw medewerkers kunnen onveilige situaties beter gesignaleerd worden. Als medewerkers een melding maken van een onveilige situatie is het aan de organisatie om ervoor te zorgen dat er een goede opvolging gegeven wordt aan deze meldingen.

Het motto van de Safety Culture Ladder ‘Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten’ geeft duidelijk aan dat veiligheidsbewustzijn geldt voor alle lagen binnen de organisatie en het heeft te maken met houding, gedrag en cultuur.


Wat zijn de voordelen van veiligheidsbewustzijn?

  • Uw organisatie toont haar betrokkenheid bij veiligheid.
  • Uw organisatie geeft zekerheid naar klanten en werknemers ten aanzien van veiligheid.
  • Uw organisatie draagt bij aan het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
  • Uw medewerkers zijn op de hoogte van de veiligheidsrisico’s die samenhangen met hun werkzaamheden.
  • Uw medewerkers nemen bewust de nodige beheersmaatregelen ter minimalisering van veiligheidsrisico’s.

Trainingen

Veiligheidstrainingen via de SGS Academy

Veiligheidsbewustzijn begint bij uw medewerkers. Met behulp van onze trainingen, verhogen wij graag het bewustzijn bij uw medewerkers. We hebben diverse veiligheidstrainingen beschikbaar die uw medewerkers meer kennis geven over veiligheidsrisico’s en helpen bij het voorkomen van eventuele risico’s.

Waarom kiest u voor SGS?

Onze waarde voor de maatschappij zorgt voor een betere, veiligere en meer verbonden wereld. In welk deel van de wereld en in welke bedrijfstak u ook actief bent, u kunt altijd vertrouwen op onze experts die oplossingen leveren om operaties sneller, eenvoudiger en efficiënter te maken. Wij werken met u samen en leveren onafhankelijke diensten die u helpen uw bedrijfsactiviteiten te verbeteren, risico's te beperken en intelligente oplossingen te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de veiligheid in uw organsatie te waarborgen? Neem dan contact met ons op, we bespreken graag de diverse opties met u.

Vragen? Neem contact met ons op.