Over ons

SGS Analytics voor grond- en wateranalyses biedt u snelle en betrouwbare oplossingen, teneinde u te ondersteunen bij bouwprojecten, verbeteringsprojecten op het gebied van gezondheid en veiligheid en om u te helpen bij wettelijke naleving. Daarnaast voert SGS Food Analytics in een kritisch tijdsbestek analyses uit in de voedselketen, teneinde de veiligheid voor menselijke consumptie te waarborgen. SGS Analytics begeleidt haar klanten in het onderzoeken, controleren en uitvoeren van bouwactiviteiten, saneringen, afval- en waterbeheer.

De ervaring van SGS Analytics heeft haar de positie van marktleider bezorgd op dit gebied. SGS Analytics is vooraanstaand in innovatie en noodzakelijke investeringen; dit zodat het ondersteunen van bevoegd gezag gewaarborgd blijft en tot slot de veiligheid van de voedselketen gegarandeerd blijft. Met meer dan 30 jaar ervaring verzorgt SGS Analytics analyses vanuit een pan-Europees netwerk van laboratoria. Onze dienstverlening geeft onze klanten de mogelijkheid om te beschikken over een totaalpakket, dat bestaat uit het ophalen van monsters, transport, onderzoek, analyses, digitale opdrachtverstrekking, rapportage en tot slot advies en begeleiding.

SGS Analytics

Laboratoria

Laboratoria

Oosterhout

Het laboratorium van SGS Food Analytics is gevestigd in Oosterhout.

Rotterdam

Het laboratorium van SGS Environmental Analytics is gevestigd in Rotterdam.

Oosterhout, Nederland

Laboratoriumdiensten en technische ondersteuning op het gebied van productie, verwerking en hygiëne zijn de belangrijkste serviceaspecten van SGS Analytics. Zo beoordeelt en analyseert SGS Analytics niet alleen eindproducten maar ook grondstoffen, halffabricaten, bijproducten en diervoeders. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer producenten van voedingsmiddelen, diervoeders, genotsmiddelen, retailers, productschappen, veehouders en controle-instanties.

Persoonlijk en inhoudelijk klantcontact: Naast betrouwbare, snelle en scherp geprijsde analyseresultaten, biedt SGS Analytics u vanzelfsprekend technisch analyseadvies en begeleiding. De afdeling Customer Services & Site Support bestaat uit medewerkers die uw specifieke wensen begrijpen en waar nodig assisteren bij de interpretatie van de analyseresultaten, maar die ook kunnen adviseren op het gebied van wet- en regelgeving.

Het laboratorium: Het laboratorium vormt uiteraard het kloppend hart van ons bedrijf en is gespecialiseerd in een zeer groot aantal microbiologische, chemische en serologische analyses. Met de beschikking over klassieke methodieken, PCR- en ELISA technieken voor pathogene micro organismen en serologie en geavanceerde HPLC apparatuur is veel expertise opgebouwd in een grote diversiteit aan matrices. SGS Analytics kent een hoge mate van leverbetrouwbaarheid en streeft naar een snelle, digitale levering van de analyseresultaten.

Eigen buitendienst: Een juiste monstername is mede bepalend voor de kwaliteit van een analyse. Daarom beschikt SGS Analytics over een in de Benelux opererende, goed geoutilleerde eigen buitendienst met uiterst vakbekwame monsternemers. Uiteraard is het mogelijk om de monsters zelf op te sturen of af te geven bij ons laboratorium in Oosterhout. Eventuele materialen voor de monstername kunnen wij desgewenst verzorgen.

Digitalisering bij onze opdrachtgevers: SGS Analytics is een van de meest geautomatiseerde laboratoria van Europa en kan zowel digitale opdrachten verwerken als digitaal resultaten aanbieden. De inzet van internet maakt het mogelijk gegevens te benaderen vanaf iedere willekeurige locatie waar een computer met internetverbinding aanwezig is. Bij SGS Analytics krijgt iedere opdrachtgever de beschikking over zijn eigen klantspecifieke webportal (@mis Client Portal).

Binnen deze webportal bevinden zich de volgende applicaties/tools:

 • Digitaal aanleveren van analyseopdrachten
 • Inplannen van pick up’s / monsternames
 • Raadplegen van analyseresultaten (real time)
 • Trend analyses
 • Factuuroverzicht
 • Lopende prijsafspraken
 • Vraag- en klachtenregistratie
 • Beheer van limieten m.b.t. productgroepen/analyseresultaten
 • Beheer van klantspecifieke productgroepen
 • Beheer van account en contactgegevens.

De ontwikkeling van onze webportal en de achterliggende systemen vindt continue plaats om onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden en draait bovendien al jarenlang naar tevredenheid bij honderden opdrachtgevers.

Rotterdam, Nederland

SGS Analytics is een van de grootste onafhankelijke laboratoria van Europa, met meerdere kantoren verspreid over Europa. SGS beschikt over 5 verschillende divisies. Dit zijn SGS Environment, SGS Food, SGS Hygiene, SGS Pharma en SGS Products. Het milieulaboratorium SGS Environmental Analytics in Rotterdam biedt alle support en services die noodzakelijk zijn voor de milieumarkt. De milieuanalyses worden meestal uitgevoerd in het laboratorium in Rotterdam, maar kunnen wanneer nodig ook uitbesteed worden naar een van de andere Europese SGS-Laboratoria. Dankzij haar pan-Europese organisatie kan SGS Analytics analyses en logistieke oplossingen op maat te leveren om u optimaal van dienst te kunnen zijn. In het kort: your partner in analysis, lokaal en pan-Europees.

SGS Analytics biedt laboratoriumanalyses van hoge kwaliteit en een zeer breed scala aan gepersonaliseerde diensten om het u zo makkelijk mogelijk te maken. SGS Analytics biedt u de volgende diensten:

 • Deskundige en klantvriendelijke ondersteuning
 • Hoge leverbetrouwbaarheid van analyseresultaten
 • Diverse spoedmogelijkheden voor uw analyses
 • Gebruikersvriendelijke data communicatie (@mis)
 • Gekoeld monstertransport
 • Monsterdepots door heel Nederland
 • Levering monsterverpakkingen
 • Gekoelde opslagruimte

SGS Environmental Analytics in Rotterdam is een zeer modern en goed uitgerust laboratorium, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, conform EN ISO/IEC 17025:2017 nr. L028. SGS Analytics is ook gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance voor NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarnaast beschikt SGS Analytics over de AP04-erkenning, de BIM-erkenning, de Waalse erkenning in België en de AS3000-erkenning, zowel voor grond, waterbodem als voor grondwater. SGS Analytics biedt haar opdrachtgevers een betrouwbare service, wat onder andere tot uiting komt in een betrouwbare kwaliteit van de analyses, een hoge leverbetrouwbaarheid en maatwerk in automatisering. Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel. Bovendien investeert SGS Analytics voortdurend in een verdere uitbouw van zijn analyse- en servicepakket om zijn relaties ook in de toekomst goed te kunnen blijven bedienen.

SGS Analytics

Kwaliteit & Accreditatie

Kwaliteit

Oosterhout

Kwaliteit: SGS Analytics maakt gebruik van een dynamisch geïntegreerd kwaliteitssysteem en is gericht op continue verbetering van de resultaten. SGS Food Analytics is geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 nr. L106. Deze norm vormt de basis van het kwaliteitssysteem. Bovendien heeft ons laboratorium verschillende erkenningen in het buitenland, onder andere door VITO.

Rotterdam

Kwaliteit: SGS Environmental Analytics maakt gebruik van een dynamisch (geïntegreerd) KAM-systeem, met als doel het continu verbeteren van onze dienstverlening. SGS Environmental Analytics is geaccrediteerd conform EN ISO/IEC 17025:2017, onder nr. L028, en gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Deze normen vormen de basis van het door ons gebruikte Kwaliteitssysteem. Daarnaast beschikt ons laboratorium over diverse erkenningen in het buitenland, waaronder Vlaanderen, Wallonië, Brussels Gewest voor België en het Franse ministerie van milieu. SGS Analytics is tevens toegelaten als onderzoeksinstelling voor Noordrijn-Westfalen in Duitsland. SGS Analytics heeft een actieve KAM-afdeling die continu werkt aan verbetering volgens het Deming-principe. Hierbij spelen opleiding en training van de medewerkers een belangrijke rol.

Arbo

Rotterdam

Arbo: Ook het Arbo-beleid binnen onze organisatie wordt actief gecontroleerd en geëvalueerd. De veiligheid van onze medewerkers is een van de belangrijkste speerpunten voor onze organisatie. Om deze veiligheid te waarborgen zijn procedures opgesteld, worden audits uitgevoerd en worden de medewerkers getraind op het gebied van veiligheid. Er is een BHV-organisatie en er zijn voldoende EHBO-ers, om in geval van nood onze medewerkers in veiligheid te brengen en/of hulp te bieden.

Milieu

Rotterdam

Milieu: SGS Environmental Analytics is zich bewust van haar invloed op de leefomgeving. Naast alle benodigde vergunningen beschikt SGS Analytics ook over een Milieuzorgsysteem, dat is gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. SGS Analytics voert audits uit bij haar belangrijkste leveranciers om deze onder andere op het gebied van milieuzorg te toetsen.

Heeft u een klacht of suggestie?

Hoe gaan wij om met uw klacht?

SGS Analytics is geaccrediteerd conform EN ISO/IEC 17025:2017, onder nr. L028 en gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Deze normen vormen de basis van het door ons gebruikte kwaliteitssysteem. SGS Analytics zet zich te allen tijde in naar beste inzicht en vermogen om uw analyseopdracht te realiseren. Echter kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening. Wij waarderen het zeer wanneer u klachten of suggesties ter verbetering aan ons kenbaar maakt. Hieronder wordt weergegeven hoe u dit het beste kunt melden.

Suggesties ter verbetering: SGS Analytics staat open voor suggesties van u om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt uw suggesties bespreken met uw accountmanager en/of uw Customer Supportmedewerker. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail bij uw contactpersoon of u kunt een e-mail sturen naar nl.rtd.info@SGS.com . In dit geval ontvangt u altijd een terugkoppeling van afdeling commercie.

Klachten SGS Environmental Analytics (Rotterdam): Bent u ontevreden over activiteiten of resultaten van het laboratorium dan kunt u dit kenbaar maken bij uw accountmanager en/of uw Customer Supportmedewerker. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail bij uw contactpersoon of u kunt een e-mail sturen naar nl.ie.rtd.customersupport@sgs.com. Uw klacht wordt geregistreerd en na onderzoek ontvangt u een terugkoppeling zoals in dit schema is weergegeven.

Klachten SGS Food Analytics (Oosterhout): Bent u ontevreden over activiteiten of resultaten van het laboratorium dan kunt u dit kenbaar maken bij uw accountmanager en/of uw Customer Supportmedewerker. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail bij uw contactpersoon. Een andere mogelijkheid is uw klacht indienen via @MIS Client Portal. Uw klacht wordt geregistreerd en na onderzoek ontvangt u een terugkoppeling zoals in dit schema is weergegeven.

Neem contact op