Environmental & Food Analytics

SGS Analytics

Visie en Missie

Visie en Missie

De visie en missie van SGS Analytics is om de leider te zijn op gebied van service in iedere markt waar we actief zijn. Voor onze klanten betekent dit verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hun eigen markteisen. Onze doelstelling is dat het makkelijk moet zijn om zaken met ons te doen en dat we snel en betrouwbare resultaten leveren, zodat onze klanten vertrouwen hebben om naar onze resultaten te handelen. De benadering van SGS Analytics voor het beheren van laboratoria is uniek: onze Production Driven Analytical Platforms (PDAP) integreren de allerbeste wetenschappelijke productiesystemen en IT-oplossingen, om snel en efficiënt te werk te gaan. Het constant uitbouwen van deze systemen maken van SGS Analytics een toonaangevende speler in de Lean Laboratory benadering, met het toepassen van management technieken van wereld formaat, teneinde betrouwbare service te leveren.

SGS Analytics levert jaarlijks miljoenen testresultaten aan haar klanten. Steeds vaker vragen onze klanten om begeleiding bij de interpretatie van hun data en bij het leveren van informatie. SGS Analytics @mis en andere portaloplossingen bieden een unieke manier om analyseresultaten te raadplegen, verwerken en rapporteren – wat kostbesparing levert voor ons en voor onze klanten. Centraal bij SGS Analytics zijn de financiële en service discipline, die het ons mogelijk maken, om verschillende laboratoria en sales kantoren te beheren, met gezamenlijke hoge eisen zowel op financieel als op productie en klantenservice niveaus.

Diensten op maat, afgestemd op uw behoeften

PDAP en Laboratoriumefficiëntie

SGS Analytics heeft een eigen werkwijze ontwikkeld onder de naam PDAP.

Confidence to Act

Onze analyses worden gebruikt om beslissingen over gezondheid en veiligheid te nemen.

PDAP en Laboratoriumefficiƫntie

SGS Analytics heeft een eigen benadering ontworpen met betrekking tot het managen van haar laboratoria, genaamd PDAP (Production Driven Analytical Platform) wat een hoog niveau en consistente performance waarborgd.

De benadering van PDAP houdt in:

 • Customer Support bieden van hoogwaardige service, inclusief logistiek, plannen en het leveren van resultaten
 • Productie die focust op een efficiënte en doorlopende flow van routine en niet routinematige analyses
 • IT oplossingen die de productie ondersteunen en mogelijkheid bieden tot online opdrachtverstrekking, verwerking van resultaten, digitale facturen en certificaat check
 • Beste wetenschap met de continue ontwikkeling van analysemethoden die de nauwkeurigheid verbeteren, kosten en tijd besparen

Onze klanten eisen dat analyses efficiënter en sneller kunnen worden uitgevoerd, hierdoor zijn wij doorlopend bezig ons proces te optimaliseren. Ons investeringsprogramma gaat hand in hand met ons doel continue te willen verbeteren. SGS Analytics' efficiënte (“Lean”) laboratorium programma is een verbintenis van al het personeel om te blijven zoeken naar manieren om efficiëntie en service te blijven verbeteren.

Confidence to Act

Bij SGS Analytics beseffen we dat onze resultaten van groot belang zijn voor onze klanten. Of u nu bodem, water, voedsel, lucht of olie onderzoekt, de resultaten worden gebruikt om beslissingen te nemen op gebied van gezondheid en veiligheid welke een groot effect kunnen hebben op de bevolkingsgezondheid en het milieu. In de eerste plaats is het de verantwoording van SGS Analytics om accurate resultaten te leveren en onze klanten het vertrouwen te geven hiernaar te kunnen handelen.

De belofte van SGS Analytics tot kwaliteit houdt in:

 • Resultaten zijn gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijk geaccrediteerde analysemethoden, vaak specialistisch, merkgebonden en gebaseerd op vele jaren van industriespecifieke en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Onze belofte met gemak en resultaten op tijd te leveren zodat onze klanten tijdig beslissingen kunnen nemen
 • Al onze resultaten worden ondersteund door advies van onze wetenschappelijke adviseurs waardoor onze klanten de resultaten beter kunnen interpreteren
 • SGS Analytics doet grote investeringen om analyses uit te voeren met de nieuwste ontwikkelingen op analysegebied met behulp van “state of the art” apparatuur
 • Bij het leveren van deze resultaten gebruik makend van de beste IT ondersteuning om zo kosten voor onze klanten te reduceren en informatie makkelijker te kunnen verwerken

SGS Analytics – Confidence to Act.

SGS Analytics

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

De basis van de diensten van SGS Analytics legt met name de nadruk op de kwaliteit, nauwkeurigheid, veiligheid, leverbetrouwbaarheid en kostenbesparingen van onze analytische en ondersteunende services. Het is ons primaire doel te voldoen aan de technische verwachtingen en vereiste van onze klanten en om de service te leveren op een tijdige en effectieve manier. Om dit doel te bereiken voert en houdt SGS Analytics een efficiënt en doeltreffend Kwaliteitsmanagementsysteem in stand, gepland en samengevoegd met andere managementfuncties. Het is daarom het beleid van SGS Analytics om de hoogste standaard van kwaliteit te bereiken en vast te houden binnen haar laboratoria.

Om dit te verzekeren wordt getoetst op:

 • Technische en commerciële integriteit
 • Een bekend niveau van nauwkeurigheid in alle analyses en metingen
 • Nauwlettende observatie en nauwkeurige waarneming

SGS Analytics is toegewijd tot het leveren van kwaliteit in de breedste zin van het woord, niet alleen in het verzamelen van analytische data maar ook in het bieden van gerelateerde interpretaties en het tijdig leveren van kwaliteitsdiensten aan klanten wereldwijd. Inherent hieraan is kwaliteit integraal verbonden aan de dagelijkse activiteiten van SGS Analytics en alle technische en professionele werknemers worden verwacht zich strict te houden aan het Kwaliteitsmanagementsysteem om zo te verzekeren dat de geleverde service conform is, volgens de gestelde kwaliteitseisen en contractuele en juridische eisen. SGS Analytics heeft als doelstelling continue de effectiviteit van haar Kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

SGS Analytics

Milieubeleid

Milieubeleid

SGS Analytics is een voorstander van een duurzame bedrijfsvoering. Als vooraanstaand milieulaboratorium heeft SGS Analytics een voorbeeldfunctie en daarmee een verplichting om haar werkzaamheden duurzaam te verrichten. Om deze taken, verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken voldoende te borgen, is SGS Analytics sinds 2004 gecertificeerd volgens ISO14001:2015 met daarbij de duidelijke doelstelling haar milieuprestaties te verbeteren. SGS Analytics speelt een belangrijke rol in de waardeketen van het milieuonderzoek door het leveren van milieukundige analyses aan de publieke en commerciële sector. Als onderdeel van deze waardeketen neemt SGS Analytics haar maatschappelijke verantwoording door zich o.a. te richten op Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen en ondersteund duurzame ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt tegenwoordig meer en meer aandacht. De drijvende gedachte hierachter is de uitputting van niet herwinbare natuurlijke bronnen en de invloed van de mens op het milieu.

Daardoor zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor SGS Analytics ligt de komende jaren de focus op aanschaf van energiezuinige apparatuur, installaties en middelen, het inkopen van groene stroom, maar ook dat wij ons afval op een verantwoorde manier verwerken. We maken ons CO2-verbruik inzichtelijk. Dit alles als doel onze CO2-uitstoot te reduceren. SGS Analytics zal zich in de toekomst voortdurend in blijven zetten om haar footprint op het milieu zoveel mogelijk te beperken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij nodigen u graag uit samen met ons te werken aan een betere en schonere wereld!

SGS Analytics

Gezond- en veiligheidsmaatregelen

Gezond- en veiligheidsmaatregelen

SGS Analytics heeft als doelstelling een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden aan haar werknemers. We maken gebruik van een “top down and bottom up” benadering voor gezond- en veiligheidsmaatregelen.

Dit omvat:

 • Beleid
 • Organisatie
 • Planning
 • Monitoring
 • Audits
 • Evaluatie

Het gezond- en veiligheidsbeleid van SGS Analytics is geïmplementeerd op de volgende manier. Alle vestigingen beginnen met het identificeren van mogelijke risico’s en beoordelen mogelijke blootstelling aan deze risico’s. Vervolgens wordt een corrigerende actie om wanneer mogelijk het risico te elimineren (b.v. door een gevaarlijke stof door een ongevaarlijke te vervangen of een handeling te automatiseren) of op zijn minst het risico zoveel mogelijk te beperken, gebruikmakend van beschermende apparatuur, procedures of betere training.

 • Ons doel is om werkplekincidenten uit te sluiten door alle incidenten te onderzoeken en het bepalen van de juiste corrigerende maatregelen
 • We identificeren alle taken die uitgevoerd worden en ontwikkelen een passende risicobepaling als onderdeel van een doorlopend process
 • We publiceren alle incidenten in alle relevante bedrijfsonderdelen
 • We werken aan continue training en houden ons aan strikte standaarden om zo de veiligheid te garanderen van onze personeelsleden en wie er anders nog benadeeld zou kunnen worden door onze ondernemingen
 • Alle gebruikte chemicaliën worden beoordeeld en alle informatie wordt gedeeld met alle betreffende medewerkers
 • Alle apparatuur moet functioneren volgens passende gezond- en veiligheidsmaatregelen
 • Alle aannemers dienen gezond- en veiligheidsinformatie te leveren zoals verzocht aangevuld met de relevante methodeverklaringen en risicobeoordelingen alvorens met ons samen te werken
 • We moedigen onze medewerkers aan een active rol te spelen in het verbeteren van de gezond- en veiligheidsstandaard binnen SGS Analytics
 • Onze gezond- en veiligheidstraining start op de eerste dag van indiensttreding met een uitgebreid introductieprogramma
 • Elke manager / toezichthouder zal middels persoonlijk voorbeeld het belang van gezond- en veiligheidsmaatregelen laten zien
 • Door veelvuldige audits verzekert SGS Analytics zich ervan zich te houden aan de gestelde gezond- en veiligheidsprocedures
Neem contact op