Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Met een certificaat van SGS INTRON Certificatie B.V. toont u dat uw producten, processen en diensten voldoen aan nationale en internationale regelgeving.

Wij zorgen ervoor dat u de noodzakelijke certificaten verkrijgt die u nodig heeft om zaken te doen. Hierdoor garandeert u uw klanten wereldwijd dat uw producten en diensten voldoen aan de hoogste standaarden voor veiligheid en kwaliteit.

Wij bieden certificering voor:

Dak-, gevel-, en isolatiematerialen

Beoordelingsrichtlijn Titel Certificaat
BRL 1301 Vloer- en perimeterisolatie met isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1304 (deel 1 & 2) Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies – Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in gevelconstructies met steenachtige spouwmuren KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1304 (deel 1 & 3) Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies – Specifieke bepalingen inzake thermische isolatie in gevelconstructies met panelen KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1309 Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1511-1 Baanvormige dakbedekkingssystemen – Algemene bepalingen KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1511-2 Baanvormige dakbedekkingssystemen – Deel 2: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1511-3 Baanvormige dakbedekkingssystemen – Deel 3: Specifieke bepalingen voor dakbanen op basis van gewapende kunststof/bitumen compounds KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 1511-4 Baanvormige dakbedekkingssystemen – Deel 4: Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 3121 Metalen lateien en metalen metselwerk-ondersteuningen in metselwerkconstructies KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 4101 (deel 1 & 4) Gevelbekleding met panelen – Deel 4: Eisen voor decoratieve platen gebaseerd op thermohardende harsen KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 4702 Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO® procescertificaat
BRL 4708 Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 4710 Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) voor toepassing in omgekeerde daksystemen. KOMO® -attest of KOMO® -attest-met-productcertificaat
BRL 4713 Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met EPS KOMO® attest-met-productcertificaat
BRL 9327 Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerende- en waterafdichtingsstemen. NL BSB® productcertificaat
BRL 9935 Ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken KOMO® procescertificaat

Bouwgrondstoffen en bouwstoffen

Beoordelingsrichtlijn Titel Certificaat
BRL 2307-1 AEC-granulaat voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken KOMO® productcertificaat
BRL 2307-2 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken NL BSB® productcertificaat
BRL 2506-1 Recyclinggranulaten – Technische beoordeling KOMO® productcertificaat
BRL 2506-2 Recyclinggranulaten – Milieueffectbeoordeling NL BSB® productcertificaat
BRL 2507 AEC-granulaat als toeslagmateriaal in beton KOMO® productcertificaat
BRL 3201-1 Technisch repareren en beschermen van beton KOMO® procescertificaat
BRL 3201-2 Constructief repareren en versterken van beton KOMO® procescertificaat
BRL 9313 Zand uit dynamische wingebieden NL BSB® productcertificaat
BRL 9320 Bitumineus gebonden mengsels NL BSB® productcertificaat
BRL 9321 Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en (gebroken) industriegrind NL BSB® productcertificaat
BRL 9322 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen NL BSB® productcertificaat
BRL 9324 Milieuhygiënische kwaliteit van groevesteen in ongebonden toepassing NL BSB® productcertificaat
BRL 9345 Slakken en mengsels voor toepassing in GWW-werken NL BSB® productcertificaat
BRL 9348 Milieuhygiënische kwaliteit van cementgebonden mortels uit verplaatsbare volumetrische doseer- en menginstallaties op basis van niet-gekalibreerde weegmiddelen NL BSB® productcertificaat
BRL 9349 Milieuhygiënische kwaliteit van de fractie <500 µm vrijkomend bij de bewerking van primaire steenachtige materialen  NL BSB® productcertificaat
 BRL ERM 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten ERM-procescertificaat

Bodem en Grond

Beoordelingsrichtlijn Titel Certificaat
BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen SIKB procescertificaat
BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek SIKB procescertificaat
BRL SIKB 2100 Mechanisch boren SIKB procescertificaat
BRL SIKB 4000 Archeologie SIKB procescertificaat
BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg SIKB procescertificaat
BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem SIKB procescertificaat
BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie SIKB procescertificaat
BRL SIKB 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening SIKB productcertificaat
BRL 9335 Grond SIKB productcertificaat
BRL Keurcompost Keurcompost en invasieve exoten Productcertificaat

Sloop

Beoordelingsrichtlijn Titel Certificaat
BRL SVMS-007 Veilig en milieukundig slopen (namens SGS Nederland B.V.) SVMS Systeemcertificaat

Koudemiddelen

Beoordelingsrichtlijn Titel Certificaat
BRL 100 F-gassen voor ondernemingen Rijkswaterstaat dienstencertificaat
STEK Module A – F-gassen Werken met F-gassen als koudemiddel STEK dienstencertificaat
STEK Module A – Transport F-gassen bij mobiele installaties STEK dienstencertificaat
STEK Module B – CO2 Toepassen van CO2 als koudemiddel STEK dienstencertificaat
STEK Module C – EPBD Uitvoeren van en rapporteren t.b.v. van EPBD-Airco-inspecties STEK dienstencertificaat
STEK Module D - Warmtepompen Installatie en onderhoud van warmtepompen STEK dienstencertificaat
STEK Module E – Brandbare koudemiddelen Werken met brandbare koudemiddelen STEK dienstencertificaat

ERM-procescertificaat
Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht in te vullen.