Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bevestig de kwaliteit van uw bouwmaterialen, -producten, -processen, -diensten en -systemen.

In de bouwsector geldt een grote diversiteit aan regelgeving, normen en wetten. Met onafhankelijke inspectie en certificering van SGS toont u aan dat u aan de noodzakelijke eisen voldoet. Waar ter wereld uw klanten en afzetmarkten zich ook bevinden: wij zorgen ervoor dat u de noodzakelijke certificaten verkrijgt om uw bedrijf te laten groeien.

Neem contact op voor meer informatie.

Richtlijnen en certificaathouders

Onze diensten

Wij beschikken over een groot aanbod certificatiediensten voor een diversiteit aan bouwmaterialen en -processen:

Bodem en grond Van partijkeuringen voor grond tot bodemsanering: wij bieden diverse mogelijkheden voor certificering van bodem en grond. Onder meer BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 2100, BRL SIKB 4000, BRL SIKB 6000 en meer.
Bouwgrondstoffen en bouwstoffen Garandeer de kwaliteit van uw grondstoffen voor bouwproducten, zoals zand, grind, steen en gerecyclede granulaten. Wij bieden certificering voor een reeks normen, waaronder BRL 2307-1/2, BRL 2506-1/2, BRL 9322, SPC00033 en meer.
Dak-, gevel- en isolatiematerialen Bevestig dat uw isolatiematerialen, dakbedekkingsmaterialen, gevelpanelen of bevestigingssystemen voldoen aan de geldende regels en richtlijnen. Wij bieden een breed scala aan certificeringsmogelijkheden, waaronder BRL 1301, BRL 1511, BRL 4101, BRL 4713 en meer.
Concrete Sustainability Council (CSC)-certificering Het Concrete Sustainability Council (CSC) keurmerk is een wereldwijd keurmerk dat de verantwoorde productie van beton aantoont. Als medeoprichter van het CSC kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van uw CSC-keurmerk.
Koeltechniek (BRL 100 en STEK) Wij kunnen u certificeren conform BRL 100 en STEK. De BRL 100 is het verplichte F-gassencertificaat. Met het STEK-certificaat toont u aan voorop te lopen in kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en dat u verantwoordelijkheid neemt in maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Vloeistofdichte voorzieningen Wij certificeren de aanleg en het herstel van vloeistofdichte voorzieningen (door aannemers) op basis van BRL SIKB 7700 en inspecteren bestaande vloeistofdichte voorzieningen op basis van SIKB AS 6700.
CE-markering (CPR) Wij helpen u, zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan de Europese eisen die gelden voor uw bouwproduct volgens de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation of CPR), waarna u CE-markering kunt toepassen.
KOMO-certificering Een KOMO-certificaat heeft in de Nederlandse bouwbranche een grote naamsbekendheid en wordt door alle partijen binnen de bouw geaccepteerd. Wij kunnen u helpen aantonen dat u voldoet aan de richtlijnen om een KOMO-certificaat te verkrijgen. Hiermee toont u aan dat uw bouwproduct en kwaliteitssysteem onder controle staat van een onafhankelijke derde partij.

Aanvullende Certificering en Diensten

  • ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen
  • ISO 14001 Milieubeheersystemen
  • BRL SVMS 007 Veilige en milieuvriendelijke sloopwerkzaamheden
  • CO2-prestatieladder
  • VGM Checklist Aannemers (VCA)
  • BRL 3201-1 Het technisch repareren en beschermen van beton
  • BRL 3201-2 Het constructief repareren en versterken van beton
  • ISO 14021 Milieuprestatieverklaringen
  • Fabrikant Eigen Verklaring (FEV)

Waarom SGS?

Accreditaties Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA registratienummers C015 resp. I213). U kunt vertrouwen op onafhankelijke antwoorden en onderzoeksresultaten. Wij werken volgens actuele normeringen en procedures om de best mogelijke oplossing te bieden met de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.
Onafhankelijke kwaliteit Onze medewerkers zijn actief in colleges van deskundigen en betrokken bij ontwikkeling van normen. Hierdoor bieden wij diepgaande kennis van nationale en internationale regelgeving en normen. Wij kunnen u informeren over hoe certificering uw positie in de markt kan versterken.
Moderne faciliteiten In het geaccrediteerde laboratorium van SGS INTRON B.V. kunnen wij producten intensief laten testen en brengen we producteigenschappen in kaart voor toetsing aan regelgeving en/of toepassingseisen.

SGS INTRON Certificatie Voorwaarden

Schrijf u in voor het halfjaarlijkse SGS INTRON Bulletin en blijf op de hoogte van de werkzaamheden van SGS INTRON, klantverhalen, ontwikkelingen en regelgeving in de markt.

Neem contact op voor meer informatie.

Of vul het formulier in:

Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht in te vullen.